Kallelse 2019-03-23

Medlemsmöte/Årsmöte 2019

Alla medlemmar inom Svenska Collieklubben hälsas välkomna till Medlemsmöte/Årsmöte den 23 mars 2019 i Gävle.

Lokal: Centralteatern i Folkets Hus, Gävle. Adress: Joe Hill-platsen.
(5 minuters promenad från järnvägsstationen).

Tid: Inskrivning kl. 10.00–10.30. Klockan 10.30 börjar medlemsmötet.

Alla handlingar till medlemsmöte läggs ut på hemsidan i tid enligt stadgarna. (Kommer inte att finnas utskrivna på plats!)

Ta med giltigt medlemskort.
Egen matsäck är EJ tillåten att medtaga.
Hundar får EJ vara i lokalerna.
Ingen förtäring i Årsmöteslokalen.

Hjärtligt välkomna!
Restaurangen är öppen mellan 8,30 – 10,30

Styrelsen SCK