Collie-SM

COLLIE-SM 2019 kommer att hållas den 2-4 augusti i Piteå Norra LA 

Sponsorer för Collie-SM

Länk till programmet i Piteå >>

COLLIE-SM 2020 kommer att hållas i Helsingborg av Södra LA

Collie-SM 2018!
Här hittar du resultat från SM 2018
Har du foton från detta arrangemang, hör av dig till styrelsen om du vill få dem publicerade.

Årligen arrangerar Svenska Collieklubben ett rasmästerskap – Collie-SM!
Under dessa dagar samlas colliefolk från hela landet för att se på tävlingarna eller deltar i dem. Lokalområdena turas om att vara arrangör av denna flerdagars tävling.

Bild SM-special 2013

På Collie-SM koras Svenska Mästare i bruks, lydnad, rallylydnad samt i agility samt för kort- och långhårig collie på utställningen. Titlarna är inofficiella.
Tävlingarna är officiella i bruks, lydnad och kan vara det i rallylydnad men inofficiella i agility. Fr.o.m. 2011 kom även rallylydnaden med på programmet.

Collie-SM fyller 20 år (1993-2012) >>

Utställningen måste ansökas om tid och plats i september varje år 3 år innan, så då måste vi har klart med var vi skall vara.

tartor collie-sm

Regler för Collie SM:
Allmänt: Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
Titlarna ska delas ut till svenskägd och svensk registrerad Collie.

BIS1_BIS2_Junior_2008Svensk Mästare Utställning

Titeln delas ut till dagens bästa lång- resp. korthåriga collie. Hunden ska ha uppnått minst CK-kvalité.

 

Svensk Mästare Bruks
Tävlan avgörs i Elitklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras.
En total mästare koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i elitklass.
Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.9
Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel
Då tävlingarna är officiella utses en officiell vinnare i respektive spår och sök.

Svensk Mästare Lydnad
Tävlan avgörs i klass 3 enligt officiella regler.
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 2:a pris.

Vid lika poäng vinner det ekipage med högsta poäng på:
1. Moment 3 (fritt följ)
2. Moment 6 (Sändande med dirigering, läggande och inkallning)

Vid fortsatt lika poäng ska omprov av dess moment ske till dess att hundarna kan särskiljas. Enligt gällande Lydnadsprovsbestämmelser i klass 3. Diplom ska delas ut som replik till Vandringspriset.

Svensk Mästare Rallylydnad
Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
Tävlan avgörs i Mästarklass enligt officiella regler.

Rally 6_kompr
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 70 poäng.
Enligt gällande Rallylydnadsbestämmelser i Mästarklass. Diplom ska delas ut som replik till Vandringspriset.

Svensk Mästare Agility
SM titeln delas ut till finalvinnaren.
Diplom ska delas ut som replik till Vandringspriset.

1088 (2)

Appellmästare
Tävlan avgörs i appellklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras.
En total appellmästare koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i appellklass. Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.

hopp stilstudie

Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel
Diplom ska delas ut till vinnaren.

Rasmästare Lägre-Högre klass
Tävlan avgörs i Lägre-Högreklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras. En total Rasmästare Lägre-Högre klass koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i Lägre-Högre klass.
Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.

plats 3_kompr
Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel
Diplom ska delas ut till vinnaren.

Rasmästare Lydnadsklass startklass & klass I-II.
Tävlan avgörs i klass I-II enligt officiella regler.

9-9
Vinner gör det ekipage med högst snittpoäng oavsett klass. Dock lägst ett 2:a pris för att vinnare ska koras. Vid lika poäng vinner det ekipage som tävlat i högsta klassen.
Diplom ska delas till vinnaren.

Rasmästare Rallylydnad
Tävlan avgörs i nyböjrarklass-avancerad klass enligt officiella regler.
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 70 poäng.
Vid lika poäng vinner den som har erövrat poängen i den högre klassen.
Diplom ska delas till vinnaren.