Kommitteér och projekt

KOMMITTÉR OCH PROJEKTGRUPPER 2017-2018b

Arbetssätt
Alla kommittéer och projektgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom ingen kommitté eller projektgrupp har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut. Undantaget är projekt för mentalt sund collie som har en egen budget och fattar egna beslut. Svar på frågor ställda till kommittén/projektgruppen och förslag till beslut från er skall alltid gå via sekreteraren och styrelsen för godkännande samt för att ärendet skall hamna i klubbens post-lista som föredras på varje styrelsemöte och protokollförs därmed.

Varje kommitté och projekt har en person i styrelsen som är er kontaktperson. Inför varje styrelsemöte kontaktas sammankallande av ansvarig i styrelsen för att aktuella ärenden/frågor kan föras vidare till styrelsen.

E-postadresserna för kommittéerna är för det mesta offentliga och fungerar så att alla i kommittén får alla mejl. Vissa adressera är dock bara till för en specifik grupp och står inte med här på hemsidan.