Kommitteér och projekt

KOMMITTÉER, ARBETSGRUPPER OCH PROJEKT 2019-2020b

Styrelsen har precis haft sitt första telefonmöte och kom då fram till att vi ska jobba målstyrt utifrån de mål årsmötet gett oss. Det betyder att vi kommer göra om klubbens organisation av kommittéer och projekt, och delvis skapa nya kommittéer med delvis nya arbetsuppgifter, utformade efter målen från årsmötet.

De kommittéer som vi redan nu vet kommer finnas kvar är redaktionen för Colliebladet samt LA-kommittén.

ARBETSSÄTT

Alla kommittéer och arbetsgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom de inte har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut.

Varje kommitté och projekt har en person i styrelsen som är er kontaktperson. Inför varje styrelsemöte kontaktas sammankallande av ansvarig i styrelsen för att aktuella ärenden/frågor kan föras vidare till styrelsen.

E-postadresserna för kommittéerna är för det mesta offentliga och fungerar så att alla i kommittén får alla mejl. Vissa adressera är dock bara till för en specifik grupp och står inte med här på hemsidan.