Kontakt

Klubbens officiella adress är:
Svenska Collieklubben
c/o Gunilla Andersson, Värmanshult 4, 34252 Vislanda
E-post: sekreterare@svenskacollieklubben.se

Organisations nr: 802016-2379
Bankgiro: 178-8777
Bankgiro Collie-SM: 178-9726
Swish: 1232565836

Klubbens adress avseende bankkontakter:
Kassör: Margaretha Carlsson, Åsen 138, 855 99 LIDEN
E-post: kassor@svenskacollieklubben.se

Exteriörbeskrivningsprotokoll:
Postas till: Monica Johansson, Stavby-nyby 59, 747 94 ALUNDA

Utställningskritik:
Postas till: Margaretha Carlsson, Åsen 138, 855 99 LIDEN

Colliebladet:
Redaktör: Erika Jonsson, E-post till redaktionen: Colliebladet@svenskacollieklubben.se
Ansvarig utgivare: Kirsten Wretstrand, e-post: ordforande@svenskacollieklubben.se

Är du intresserad av att sponsra Svenska Collieklubben?
Ta kontakt via E-post: sponsor@svenskacollieklubben.se

Ansvarig utgivare hemsidan: Kirsten Wretstrand, ordforande@svenskacollieklubben.se
Webmaster Liselott Olsson Fäldt: webmaster@svenskacollieklubben.se