LA-kommittén

CENTRALA LA-KOMMITTÉN
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: lokala.aktivitet@svenskacollieklubben.se

Deltagare i kommittén är:paret i vitsippebacken_kompr
Sammankallande:
Emma Hult
ehult92@gmail.com

Ordförande för varje LA:
Norra: Maria Caxne (delegerat från Gunilla Nyberg)
Mellersta norra: Annelie Hultén Åkerlund (delegerat från Dag Gagner)
Norra Svealand: Katia Grzechnik
Östra: Marie Karlsson
Södra Svealand: Elisabeth Pettersson
Västra: Angelica Eklund
Sydöstra: Karin Carlson
Södra: Elisabeth Bauer

I kommittén hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

  • Tillsammans ansvara för att information och frågeställningar förmedlas fram och tillbaka mellan LA-områdena och den centrala styrelsen
  • Det är bara 1 person per LA som får information och därmed är denna ansvarig för att övriga inom aktivitetsområdet får den info de behöver
  • Skall anordna LA-konferenser vartannat år tillsammans med styrelsen
  • Tillsammans med styrelsen ordna diskussionsmöten ute i aktivitetsområden