Medlemsenkät

VAD TYCKER NI MEDLEMMAR?

Såhär i Coronatider tänkte styrelsen passa på att göra en medlemsenkät. Frågorna går snabbt att svara på. Beroende på hur många som svarar snabbt är avsikten att redovisa en sammanställning av era svar i Handboken.

Frågorna handlar denna gången om medlemskap, hur många hundar ni har, vilka aktiviteter som intresserar er och hundarna, inom vilket län ni bor inom, vilka aktiviteter som ni skulle vilja klubben arrangerar samt lite andra frågor kopplade till klubben. Det finns ett par fritextfrågor också om ni vill framföra mer information.

Länk till enkäten >>>

Dina svar är anonyma, vi kan inte härleda svar till person och vi samlar inte in era e-postadresser.

/Styrelsen

Kommentarer är stängda.