Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
 Startsida Mentalindex

 Mentala Index

 Egenskapsvärden

 Spindeldiagram

 Artiklar i Colliebladet
 Kontakt vid frågor

 Länk till SLU

 
 Här hittar du mer info om
 projektets Fas I och II 
      
       Specialnummer CB Nr 2 2012

I mars 2010 startade Svenska Collieklubben tillsammans med SBK/SKK och SLU ett pilotprojekt för 

"att utveckla ett certifieringssystem "MENTALT SUND COLLIE" för att därigenom påverka aveln för mentala egenskaper för i första hand den långhåriga collien i positiv riktning".  


Uppdaterad 2015-02-15

Detta är huvudsidan för projekt Mentalt Sund Collie och för de mentala indexlistor som tas 
fram under 2012.
Som ett led i projektet presenteras indexlistor för de olika egenskaperna här på SCK:s hemsida. Dessa listor avser endast en egenskap/lista. Inga sammanvägda mentalindex redovisas eller någon certifiering kommer att påbörjas innan FAS II är avslutad, vilket beräknas ske under 2015.


Nya INDEX-FILER JANUARI och FEBRUARI 2015 >>


Följande indexlistor redovisas:

- Nyfikenhet/Orädsla
- Socialitet
- Jaktintresse
- Lekfullhet
- Skott

Listorna återfinns på sidan Mentala Index >>

NYTT Information om mentalindex för korthår
och senaste avelsvärderingen Juni 2013
KLICKA HÄR >>


Så här kan du använda listorna!

Här hittar du räkneexempel
Räkneexempel >>


FRÅGOR & SVAR - läs mer här >>

NY Presentation:
Katja Nilsson (fd. Grandinson) och
Per Arvelius >>


Svenska Collieklubben har valt att avstå från ett mentalt index för egenskapen 
”aggression” av följande skäl:

Aggression är ett beteende som syftar till att bibehålla och helst öka avståndet mellan individen och det som denne uppfattar som hotfullt, lyckas man inte uppnå målet med hjälp av aggressionsyttringar så flyr man och ökar alltså avståndet på så sätt i stället.

Mentalindex bygger på en värdering utifrån vad som är mer eller mindre önskvärt av just den egenskap som respektive index avser och utgångspunkten är hundens reaktioner på mentalbeskrivningen. När det gäller aggression har den genetiska korrelationen mellan den aggression som beskrivs vid MH och hundens vardagsbeteende inte undersökts ännu. I nu- läget kan vi inte fastställa hur starkt ett samband eventuellt är. För att undvika att eventuellt styra aveln i en viss riktning har Svenska collieklubben valt att åtminstone tillsvidare utelämna denna egenskap. 

Vid MH beskrivs endast hur arg hunden blir i situationen, beskrivaren gör i beskrivningsraderna ”hot, aggression” ingen värdering av varför hunden visar aggression, är det för att den är ”rädd om ” och följaktligen vill försvara sin förare och sig själv mot det den uppfattar som hotfullt eller är det för att den är ”rädd för” och alltså först hotar för att sedan fly om den inte lyckas avvärja hotet. Bägge beteendena kan resultera i ”kryss i samma ruta” på protokollet och anledningen till aggressionen utläses av kryssen i de omgivande beskrivningsraderna.

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor