Mentalitet

Collie är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den ska inte vara nervös
eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och har lätt att umgås med andra hundar och djur.

Mentalbeskrivning hund
– MHMH_dumpe

I och med att Collien är en brukshund så måste föräldradjuren genomgå en mentalbeskrivning (MH) innan parning. Detta ger en hint om om hundens mentalitet, om hunden är tuff och nyfiken eller försiktig och rädd.

Mer om MH kan du läsa här.

MH-broschyr från 2012 >>

Mentalindex – MI

Vi i Svenska Collieklubben arbetar aktivt med att förbättra rasens mentalitet, vi bland annat drivit projektet Mentalt Sund Collie, ett pilotprojekt som drivits tillsammans med SKK och SLU, vars mål är att underlätta för uppfödarna att välja mentalt bättre hundar.
Mental Sund Collie fortsätter sitt arbete i SCK:s regi.
Läs gärna mer under Mentalindex.

Mentalindexet bygger helt på MH så har din hund inte gjort MH så får den heller inget index.
Du hittar föräldradjurens MH på SKK Hunddata och det är offentlig information. Där finns också hundens stamtavla, hälsostatus och tävlingsresultat. Det är önskvärt att man även som valpköpare går MH med sin hund för att utvärdera aveln, även om just den individen inte går i avel. För närvarande gör nästan 50 % av alla colliehundar MH och det är oerhört viktigt att så många collies som möjligt kommer till start på MH. När hunden är mellan 12-18 månader är det lämpligt att gå på ett MH.

MH_spoken_avkladdOm du är ny på rasen så läs om MH, Mentalindex och kolla på SKK Hunddata för att hitta den individ som passar just dig.

Collien är en underbar ras, följsam och kärvänlig samt aktiv och arbetsvillig för den som vill hitta på olika aktiviteter. Den är en riktigt allround hund! Kika in på ”Duktiga Collies” för inspiration.

blm kh tunnel