MH – Mentalbeskrivning hund

Collie är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den ska inte vara nervös eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och har lätt att umgås med andra hundar och djur.

MH – Mentalbeskrivning hund

Dumpe

Mentalbeskrivning hund (MH) är ett sätt att systematiskt beskriva de beteenden som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana som består av 10 olika moment där dessa beteenden dokumenteras på ett protokoll med hjälp av 31 kryss och det är dessa kryss som tillsammans beskriver din hund. Inga kryss är diskvalificerande och det finns inga rutor som är fel utan de beskriver just din hund. Om din hund genomför hela MH:t får den känd mental status.

Då MH är även ett ypperligt avelsverktyg är det viktigt att inte bara avelsdjuren kommer till start utan att så många individer som möjligt gör det. En hund för ärver ju hela sin släkt. Därför har SCK som mål att 60 % av alla hundar i varje årskull ska komma till start på ett MH.

En beskrivning genomförs på ca 45 min och kan skilja sig mycket beroende på väder, vind och var du utför beskrivningen. SBK arbetar för att göra beskrivningarna likvärdig över hela landet och det finns därför både regler och utförande anvisningar som arrangörerna ska följa.

SBK:s lokalklubbar kan liksom alla rasklubbar inom SBK arrangera MH.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Bruksraserna har dock företräde till platserna på MH då de raser som förvaltas av SBK har som krav på att genomgå MH för både tävling (bruksprov) och för avel.

För att anmäla till ett MH behöver hunden ha fyllt 12 månader. Det finns ingen maxålder men det bästa är om alla collies genomför sitt MH då de är mellan 15–18 månader då MH som görs när hunden är ung då det ger en lite mer tydlig bild av hundens mentala egenskaper.

Du anmäler via SBK Tävling

Om du är ny på rasen be din uppfödare eller annan erfaren person om hjälp att läsa ett MH, kallas även för spindeldiagram. Det är inte så lätt att tolka då mycket av texten som står kan kännas svår att förstå. Varje ras har sin egen mentala profil, och det kan vara svårt att rakt av jämföra olika raser. Länken nedan går till SBK:s hemsida då de redovisar spindeldiagram för många olika raser.

Mental status för olika raser med spindeldiagram

Rasvisa listor över uppfödare av brukshundras på SBK:s hemsida

Listorna nedan innehåller statistik över andelen höftledsröntgade respektive mentalbeskrivna avkommor under åren 2006–2015 för olika uppfödare.

För varje ras är uppfödarna sorterade i bokstavsordning.

Materialet på denna sida uppdateras kontinuerligt. Vill du sprida materialet, dela sidan eller länka till den för att säkerställa att du tar del av eller sprider den senaste informationen.