Minnesanteckningar från informationsmöte 3 augusti

På lördagen i samband med Collie-SM i Piteå hölls ett informationsmöte.

Här hittar du minnesanteckningarna >>https://svenskacollieklubben.se/wp-content/uploads/2019/08/Minnesanteckningar-informationsmöte-3-aug-Piteå_reviderad-statistik-2019-08-09.pdf

Vi redovisade även halvårsstatistiken för andel HD-röntgat och MH-beskrivet. I efterhand visade det sig att ett värde var felaktigt varför vi nu ger ut en reviderad information. Gäller enbart värdet för MH-beskrivna långhår registrerade 2017 – ska vara 29 % och inget annat.

Kommentarer är stängda.