Motioner till Kongressen 2023

Motioner till SBK:s Kongress 2023

Svenska Collieklubbens styrelse har möjlighet att motionera till SBK:s Kongress. Medlemmar kan inte direkt motionera till kongressen utan då måste det gå via SCK:s Årsmöte.

Styrelsen anser att det finns visst utvecklingsbehov inom främst avelsområdet gällande hur SBK arbetar på central nivå. Därför har vi författat 5 motioner till Kongressen 2023.

MOTION 1

Handlar om bildande av ett eget utskott för mentalitet.
Idag ligger mentalitet som en utskottsgrupp under utskottet Avel och Hälsa.

Länk till motion 1 >>

MOTION 2

Handlar om att bilda en arbetsgrupp som ska stödja utskottet avel 0ch hälsa med ansvaret för avelsrelaterade frågor inom Svenska Brukshundklubben.

Länk till motion 2 >>

MOTION 3

Handlar om att det skapas ett tillfälligt medlemskap för deltagande på mentalbeskrivning hund (MH). Vi ser att just frågan om medlemskap kan försvåra för hundägare att koma till start på ett MH.

Länk till motion 3 >>

MOTION 4

Handlar om att SBK:s föreningscoacher får ett tydligare uppdrag kring uppsökande verksamhet.

Länk till motion 4 >>

MOTION 5

Handlar om digitala motioner. En översyn behövs då poststämpling känns som onödigt idag då man kan signera digitalt.

Länk till motion 5 >>