Nya medlemmar

Vi har många nya medlemmar nu!
Tyvärr så saknar vi vissa uppgifter för att kunna lägga in Er i medlemsregistret.

Oftast saknas personnumret.

Om du har betalat in medlemsavgift senaste tiden kontakta vår medlemsansvarig
Lena Ögren så hon får alla uppgifter som behövs!

lenaogren1@gmail.com