Bli medlem

Bli medlem i Svenska Collieklubben

Vill du bli medlem i Svenska Collieklubben, gå in på https://brukshundklubben.membersite.se. Här kan du bland rasklubbarna välja Svenska Collieklubben.

Medlemsavgifter SCK 2024

Förnyelse av medlemskap sker rullande via Svenska Brukshundklubben.

Ordinarie medlem: 610 kronor
För dig som inte redan betalar förbundsavgift i Svenska Brukshundklubben genom medlemskap i annan av SBKs rasklubbar eller lokal brukshundklubb. Innehåller förbundsavgift (400 kr) och SCKs klubbavgift (210 kr).

Ordinarie medlem: 210 kronor
För dig som redan betalar förbundsavgift i Svenska Brukshundklubben genom medlemskap i annan av SBKs rasklubbar eller lokal brukshundklubb. Innehåller SCKs klubbavgift.

Familjemedlem: 140 kronor
Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem i SCK. Detta medlemskap måste anslutas till ett ordinarie medlemskap i samma familj/adress. Som familjemedlem får man inget eget exemplar av vår medlemstidning Colliebladet.

Utlandsmedlem: 750 kronor
För dig som är boende i utlandet. Innehåller förbundsavgift för utlandsmedlem 530 kr och klubbavgift för utlandsmedlem 220 kr. Även du som utlandsmedlem får vår medlemstidning Colliebladet.

Ungdom

Är du barn/ungdom mellan 6–25 år kan du medlem via Sveriges Hundungdom (SHU) där du väljer Svenska Colliehundklubben som en av dina valbara klubbar. Bli ungdomsmedlem via SHU, https://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem

Vid frågor kring medlemskap

Har du problem eller frågor kring medlemskap i Svenska Collieklubben, kontakta vår medlemsansvarig Lena Ögren, mobil 073-084 58 68 eller via e-post, medlem@svenskacollieklubben.se

OBS!
Kontrollera om du kan bli medlem via https://brukshundklubben.membersite.se innan du kontaktar medlemsansvarig i SCK.