Bli medlem

Bli medlem i Svenska Collieklubben

Välkommen som medlem!
SBK har bytt medlemssystem till Membersite

Svenska Brukshundklubbens nya medlemssystem Membersite har lanserats (maj 2022).
Vi har samlat all information på den här sidan med undersidor för att underlätta för alla att hitta information. Informationen uppdateras löpande så gå gärna in och läs här med jämna mellanrum.

Länk till Membersite: brukshundklubben.membersite.se >>

OBS! Om ni är flera personer som hade samma e-postadress inlagd i gamla Medlem Online kan ni inte logga in i Membersite. Mejla medlem@svenskacollieklubben.se och ange medlemsnummer samt vilka e-postadresser ni vill byta till så hjälper vi er att byta e-postadresserna så ni kan logga in.

Medlemsavgifter SCK 2022

OBS! Kontrollera om du kan anmäla dig via det nya medlems systemet membersite  https://brukshundklubben.membersite.se/innan du kontaktar medlemsansvarig i SCK.

Vid frågor kring medlemskap kontakta:

Medlemsansvarig Lena Ögren
medlem@svenskacollieklubben.se

Förnyelse av medlemskapet sker rullande med en årlig avi från SBK centralt.

Helbetalande – 610 kronor

Denna medlemsform innehåller både den centrala (400 kr) och den lokala avgiften (210 kr). Som helbetalande blir du alltså medlem i både SBK och SCK och får därför både tidningen Colliebladet och Brukshunden.

Delbetalande – 210 kronor

Observera att D-medlem måste inneha A-medlemskap i lokal brukshundklubb eller annan rasklubb under SBK.

Familjemedlem – 140 kronor

Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem i SCK, hel- eller delbetalande. Detta medlemskap måste anslutas till ett ordinarie medlemskap i samma familj/adress. Som familjemedlem får man inget eget Collieblad.

Utlandsmedlem – 730 kronor

Självklart får även våra utlandsmedlemmar Colliebladet postad till sig. (520 kr till förbundet, 210 kr lokalt)

Ungdom

Är du mellan 7 och 25 år kan du betala 320 kr till Sveriges Hundungdom (SHU) och välja SBK/SCK som det andra – kostnadsfria – medlemskapet. Då får du två medlemskap för priset av ett.

Läs mer och anmäl dig via http://shu.se.