Kallelse & handlingar

Kallelse till årsmöte i SCK den 30 maj

SKK och SBK har gett klubbar en generell dispens till att hålla sin årsmöten fram till senast den 31 maj 2020. SCK valde att flytta Collieklubbens årsmöte från den 22 mars till lördag den 30 maj.


Plats och lokal är Folkets Hus i Kumla
Kl. 09:00-10:15 har vi öppet för inregistrering. Kom ihåg giltigt medlemskort.
Kl. 10:15 Årsmötesförhandlingarna börjar.


Fika kommer att kunna bokas. Alla ni som bokade och betalade till den 22 mars, ni har kvar er bokning. 

Handlingarna ligger på hemsidan, se längre ner på denna sida.

Vi tar inte fram några nya handlingar utan det är fortfarande kalenderår 2019 som ska avhandlas, om bara lite senare än vanligt.

Karta till Folkets Hus, Kumla

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2020

1_Dagordning SCK årsmöte 2020
2_Verksamhetsberättelse 2019_slutlig (1)
2_2 Bilagor A_D Verksamhetsberättelsen 2019
3_Verksamhetsmål 2020_inriktning 2021
4_Balansrapport_802016-2379_20190101-20191231
5_Resultatrapport_802016-2379_20190101-20191231
6_Resultat och balans Hollströms fond
7_Protokoll Hollströms fond
8_Revisionsberättelse SCK
10_Budgetförslag 2020
11_Valberedningens förslag SCK_2020
12_Presentation kandidater SCK_2020
13_Motioner med styrelsens yttranden