Regelrevidering 2022

Svenska Brukshundklubben reviderar sina regelverk vart 5:e år och nästa omgång nya regler skall gälla från 2022-01-01.

PROV OCH TÄVLING ansvarar för LYDNAD, RALLYLYDNAD samt BRUKSPROV/NORDIC STYLE.

Rasklubben har fått en hel del remisser som är ute för påsyn och klubben skall lämna sina synpunkter till i början på september.
Länk till SBK:s tidplan för Regelrevideringsprocessen

För att bistå styrelsen med detta har vi hittat några aktiva som själva håller på med sportgrenen. Dessa personer har tagit på sig att ta fram ett utkast på remissvar från Collieklubben.
Du som är intresserad och har synpunkter är välkommen att kontakta dessa personer.

LYDNAD
Kontakt: Lisa Samuelsson e-post: liisa.samuelsson@hotmail.com
Länk till SBK:s hemsida där du hittar Lydnadsremissen >>

BRUKSPROV
Kontakt: Klara Kristalova e-post: kristalova1@gmail.com
Länk till SBK:s hemsida där du hittar Bruksprovsremissen >>

RALLYLYDNAD
Kontakt: Marketta Mokko e-post: marketta.mokko@gmail.com

Länk till SBK:s hemsida där du hittar Rallylydnadsremissen >>