Ordförandens rader

Gott och väl ett halvår efter årsmötet kan det vara befogat med en liten tillbakablick över vad som har hänt. Vi fick ju med oss en del mål från årsmötet och i styrelsen har vi jobbat på olika sätt för att få klubben att gå dit vi önskar.
En stor del av det vi gör är så kallat linjearbete, dvs. det finns inget egentligt slut utan det är ständigt pågående. Andra frågor är av mer tillfällig karaktär där vi så småningom kan bocka av som ange ”genomfört”. Sen kan vi inte springa på alla bollar…

Vad har vi då gjort?

 1. Startat upp en arbetsgrupp som aktivt jobbar med att öka intresset för medlemmar att bli mentalfiguranter för MH och se till att de finner en utbildning.
 2. Startat en arbetsgrupp som vill öka möjligheten för att få fler till att kunna prova på vallning. De har varit i kontakt med Kroppsvallarna där våra raser kan nu få göra officiella vallanlagstest!
 3. Vi skickar just nu ut brev till många ägare av collies födda 2017 samt därefter även 2018 för att informera och öka viljan att gå ett MH med sin collie.
 4. Vi har tagit fram infoblad om att ”Bli Medlem”, ”Gå ett MH”, ”Info om Mentalindex” samt ett tackbrev till dom som har gått MH med sin collie. Än så länge har vi fokuserat på långhåren, då korthåren till högre grad redan går MH.
 5. Vi har även informerat uppfödare av ovan hundar där vi även bistår med hjälp att boka uppfödar-MH samt hjälp med SBK Tävling (för anmälan).
 6. Vi har en arbetsgrupp som arbetar vidare med Valpintro.
 7. Vi håller som bäst på att ta fram nytt fräscht material för våra rasmontrar på Stockholm Hundmässa samt My Dog i Göteborg i samarbete med Västra och Östra LA (Lokala aktivitetsområde). Bla har vi tagit fram rollups!
 8. Hittat en person som hjälpt oss att ta fram nya profilprodukter med våra superfina logga på. Kommer att enbart säljas vid våra arrangemang.
 9. Vi har uppdaterat en folder om collie.
 10. Vi håller som bäst på att uppdatera vårt eminenta Raskompendium inför en Exteriördomarkonferens i april nästa år.
 11. Vi publicerar nya Mentalindex-listor på hemsidan samt uppdaterar den statistik som ligger på hemsidan. Tagit fram nya Speedometrar för att visa hur vi ligger till gällande HD-röntgen samt MH.
 12. Vi har en grupp som har gjort upp en plan för att uppdatera hela hemsidan – ett oerhört stort arbete då vi har grymt mycket info på hemsidan.
 13. Vi har etablerat en kommitté som jobbar direkt mot alla våra LA – det är ju där det händer!
 14. Vi har skapat en SM- och utställningskommitté för att säkerställa att vi har arrangörer av Collie-SM samt utställningar framåt med god framförhållning.
 15. Vi har säkerställt Collie-SM för 2020, 2021 samt 2022. Heja heja!
 16. Vi utreder hur vi bäst organiserar oss med LA och hur vi bäst hanterar och redovisar vår ekonomi.
 17. Vi har lyckats hitta en redaktör och en layoutare av Colliebladet – vår medlemstidning!
 18. Vi arbetar aktivt med info via Facebook och finns även på Instagram.   
 19. Vi har bistått avel och hälsa (SBK) med att hitta collies för att utvärdera MT2017 i juli i Tollarp.
 20. Hittat en som tar fram ett nytt SCK Hederspris till nästa årsmöte.
 21. Håller som bäst på med material till Handboken.
 22. Hållit informationsmöte på Collie-SM i Piteå i augusti.

Utöver detta så håller vi regelbundna styrelsemöten per telefon, vi har haft ett arbetsmöte live och ett till nu till första advent. Dessutom ytterligare möten vid behov, samt möten med LA, hantering av medlemsfrågor, deltar på SBK FS (dialogmöten), vi deltar på SBK:s konferenser; i maj i år Kongressen, RASRUS-konferensen i början av november kommer handla om regelrevideringarna och sen blir det Organisationskonferensen nästa år i januari. Sen svarar vi på olika skrivelser från både SKK och SBK, medlemmar undrar saker, LA behöver få information och har synpunkter, vi har en samarbetskommitté med SBK:s andra rasklubbar (RASK) där vi försöker driva gemensamma frågor m.m.

Vad jobbar vi med härnäst (förutom allt det ovan som inte är klart)?

 • Promota Exteriörbeskrivning
 • Ta fram ett nytt upplägg av hela helgen för årsmötet 2020.
 • Boka datum för årsmöte/LA-konferens – denna gång i Mellansverige.
 • Arbeta med regelverk som avel och hälsa hanterar (MH, MT, Utställnings- och Championatsregler, UHP) – vad kan räknas som arbetsmerit för cert på utställning? Vi kommer ställa en specifik fråga på vår Facebook-sida så gå in där och tyck till!
 • Fler utskick – förbereda för collies födda 2019.
 • Samla ihop info och underlag till vår verksamhetsberättelse.

En bit in på det nya året är det årsmöteshandlingarna som kommer att ta mycket tid. Ni anar inte hur mycket jobb det är med att få allt på plats.

Avslutningsvis slänger jag ut en öppen fråga. Vi planerar som nämnt ovan att utveckla vårt årsmöte. Vi kan inte fortsätta så här med maratonmöten. Då hellre göra något mer av helgen om nu ändå 30 % av våra medlemmar tänker sig åka. Först tänker vi arrangera en kortare variant på LA-konferens från fredag kväll till lördag lunch.
Årsmötet blir på söndagen. Nu till min fråga. Det finns några timmar ledigt på lördagen inkl. kvällen. Vi i styrelsen vill göra något för medlemmarna. Vad tycker ni att vi ska hitta på? Vi lägger denna fråga på vår Facebook-sida så kom med förslag där!


/Kirsten

Kommentarer är stängda.