Ordförandens rader 25 mars

Det är oroliga tider. För hela samhället. Det gör det svårt att planera framåt för ingen vet riktigt NÄR det blir som vanligt igen…

Mitt i allt detta skulle vi haft vårt årsmöte. Jag skulle vilja ta tillfället i akt för att förklara min syn på föreningsverksamhet och vilken roll ett årsmöte bör ha. Vi vill gärna ha transparens och vi vill kunna påverka. Medlemmarnas tydligaste tillfälle där de kan påverka inom SCK är på vårt årsmöte; inom SBK är det ytterst på Kongressen och för SKK och hela föreningshundsverige är det på Kennelfullmäktige.

Varför kan vi inte bara poströsta? Det låter klokt, då kan alla medlemmar säga sitt utan att behöva resa. Men i längden vore det förödande för Collieklubben, för SBK och för SKK. För en demokratisk förening är beroende av att medlemmar utövar sin rättighet, någon har sagt att antalet motioner visar på hur levande organisationen är (ju fler motioner desto mer levande). På ett fysiskt möte finns alla möjligheter att debattera och diskutera och det har hänt fler än en gång att medlemmar har bytt åsikt efter en sådan omgång på ett årsmöte och röstat annorlunda än vad de hade tänkt göra innan själva mötet. Oklarheter kan förtydligas, inte alla har lika stor möjlighet att förstå det skrivna budskapet eller har tänkt igenom alla konsekvenser – men på mötet blir det tydligare.

Vad vill jag säga med detta?

Jo, årets årsmöten inom många klubbar är fortfarande ovissa. Jag och styrelsen funderar givetvis på olika alternativ.

Styrelsen har beslutat att flytta årsmötet till den 30 maj (CS beslut om förlängning sträckte sig till den 31 maj). Ingen vet dock om detta är tillräckligt långt bort för att vi ska kunna hålla ett fysiskt årsmöte. Det är Coronaviruset som avgör det.

CS (SKK:s Centralstyrelse) och FS (SBK:s Förbundsstyrelse) funderar ytterligare på detta. SBK har flyttat sin Kongress till i höst.

Jag är övertygad om att vi alla inser att oavsett när och om och hur det blir ett årsmöte, så är det en speciell situation som vi alla bara behöver acceptera. Vilken den slutliga lösningen blir vet ingen.  
Våra stadgar tar inte höjd för något likande utan vi får helt enkelt avvakta och se.

Det viktigaste är ändå att vi tar vårt ansvar för att begränsa smittspridningen och värna om de som tillhör olika riskgrupper. Vi får helt enkelt hålla ut.

Avslutningsvis vill jag meddela att styrelsen håller ställningarna. Vi fortsätter verksamheten. Vi behöver fundera på vad som är rimligt, önskvärt och vad som är viktigast under 2020, ett år vi alla lär minnas. Vi avvaktar, och samtidigt planerar vi för olika scenarion.

Under tiden så får vi passa på och njuta av våra hundar och av naturen. Våren är trots allt på ingång!
Så ta hand om varandra och om vår moder jord.

Ordförande Kirsten Wretstrand

Kommentarer är stängda.