Avelsbasen

Här finns den kompletta listan på hälsa och MI uppdaterad i maj 2017 och skapad augusti 2017, uppdelade på hårlag.

MI och hälsa LH maj 2017

MI och hälsa KH maj 2017

Här finns en lista på hanar födda 2007-2015 sorterad på MI och HD över 100.

Lista 100 MI och HD ej skott LH KH hanar födda 2007-2015 skapad augusti 2017

Och här är samma lista för tikar, födda 2009-2015 sorterad på MI och HD över 100.

Lista 100 MI och HD ej skott LH KH tikar födda 2009-2015 skapad augusti 2017

 

Här kommer också en Word-fil med några diagram över potentiella avelsdjur, hanar och tikar, och i vilken utsträckning de har använts i avel. Samma diagram finns i PowerPointen från informationsträffen den 29/7.

Potentiella avelsdjur diagram skapade juli 2017

Här kommer också lite mer djupgående information om potentiella avelsdjur generellt:

Hanar LH med index lägst 90 N/O födda mellan 2007-2015= 402 st. 77 st. har lämnat avkomma.
HD index 90 eller högre, A eller B.
ED ua om armbågarna är röntgade.
Ej näthinneavlossning, blödning, colobom eller annan allvarligare ögonsjukdom.
Hanar KH med index lägst 90 N/O födda mellan 2007-2015= 110 st.  24 stycken har lämnat avkomma.
HD, A eller B.
ED ua om armbågarna är röntgade.
Ej näthinneavlossning, blödning, colobom eller annan allvarligare ögonsjukdom.

Kommentarer är avstängda.