PRA – status mars 2022

PRA – status mars 2022

Styrelsen har beslutat (Protokoll nr 12 §197, 2022-02-24) att tillskjuta 50 000 kr till SLU för att kunna komma vidare med PRA på collie. Pengarna ska gå till att genomföra en sekvensering av hela arvsmassan hos 4-5 colliehundar med diagnosticerad PRA eller med avkomma som är diagnosticerad. Därefter kommer arbetet kunna tas vidare, men vi förväntar oss inget snabbt resultat. Det här kommer ta flera år.

Länk till sidan med mer info om PRA på collie >>

Rekommendationerna för avel är:
– Hund med PRA får inte användas i avel.
– Hund som lämnat PRA bör inte användas i avel.
– Syskon till hund med PRA behöver användas med försöktighet.

Då vi inte kan ta reda på om en hund är anlagsbärare eller inte så rekommenderas att använda så obesläktade individer som möjligt.

Kommentarer är stängda.