Prenumeration

Prenumeration på Colliebladet

Prenumeration är tillgänglig för Er som inte bor i Sverige.

Kostnad 500 SEK / år

Betalas in på BG 178-8777
skriv Era uppgifter samt prenumeration

BANKENS BIC : SWEDSESS
IBAN : SE52 8000 0816 9569 4216 6031

Frågor besvaras av kassören
kassor@svenskacollieklubben.se