Projekt Mentalt Sund Collie är avslutat

Projektgruppen har överlämnat sin slutrapport och styrelsen tackar för 10 år fulla med aktiviteter. Tack för alla möten, allt arbete och slutligen tack för slutrapporten.

Länk till mer om projektgruppens slutrapport >>

Projektet startades 2010 och avslutades nu efter 10 år.
De båda hårlagen har nu Mentalindex för 5 egenskaper.
I rasernas RAS (Rasspecifika avelsstrategier) så ingår numera Mentalindex med mål enligt nedan.

Kommentarer är stängda.