Prov & tävlingskommittén

PROV OCH TÄVLINGSKOMMITTÉ – Det finns ingen specifik E-postgrupp för del­tagare i kommittén utan det finns ett antal e-postadresser som används enligt listan nedan.

Deltagare i UTSTÄLLNING är:
Sammankallande: Mia Hansson
Deltagare : Angelita Nooni,  Lise Lott häger, Helena Carlsson
Registrerar utställningsresultat:
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: utstallning@svenskacollieklubben.se

 • Skall ansvara för att ansökningar om utställningar kommer SBK tillhanda
 • Bistå lokalområdena vid kontraktering av domare
 • Svara för utbildning av utställningsarrangörerna
 • Bistå lokalområdena vid utställningsarrangemang
 • Redovisar resultat digitalt till SKK
 • SRD

Deltagare i VALLNING är:
Frågor & kontakt styrelsen: Lise Lott Häger l.h.sck@collie4you.com
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: vallning@svenskacollieklubben.se

 • Kontaktperson med Intresseföreningen Kroppsvallarna
 • Verka för att collies kan komma till start på vallanlagstest

Deltagare i TÄVLING OCH PROV är:
Collie-SM, kontaktperson SBK Tävling  & kontakt styrelsen: Angelita Nooni 
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: tavling@svenskacollieklubben.se

 • SBK-Tävling
  • Ansvara för login-data för SBK Tävling
  • Ansvara för att SM-tävlingarna blir ansökta
 • Bistå LA-områdena med gällande regelverk för tävlingar och prov
 • Bistå arrangörer av tävlingar och prov på Collie-SM
 • Verka för att fler LA arrangerar officiella tävlingar inom lydnad och bruks

  Deltagare i MENTAL är:
  Sammankallande:
  Kontakt styrelsen:
  E-postgrupp för deltagare i kommittén är: mental@svenskacollieklubben.se

  I denna kommitté hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

  • Hantera alla praktiska frågor rörande mentalitet
  • Ha koll på läget ute i LA-områdena gällande arrangemang och funktionärer
  • Bistå LA-områdena med att arrangera MH, hantera SBK Tävling och digital rapportering
  • Aktivt verka för att klubben skall få fler utbildade mentalfunktionärer