Rasspecifika arbetsprov

Rasspecifika arbetsprov för collie

På utställning i Sverige krävs någon form av arbetsmerit för att en collie ska kunna bli svensk utställnings champion. Arbetsmeriten vara någon form av ”rasspecifikt arbetsprov”.

För collie som tillhör specialklubben Svenska Brukshundklubben och därmed är en sk bruksras i Sverige, finns ett antal så kallade rasspecifika arbetsprov där några av dem är lämplig för vallhundar som collie.

Bruksprov är ett samlingsnamn för fem olika grenar: spår, sök, rapport, patrull och skydd. Som namnet ”bruks” men även namnen på de fem grenarna förtäljer är dessa provformer sprungna ur att man från början utbildade hundarna för att hjälpa till och underlätta i samhället bland annat inom försvar- och räddningsverksamhet. Det finns också en provform som heter IPO Nordic Style, som namnet vittnar om är denna provform sprungen ur vårt nordiska bruksarbete – de grenar vi kort sammanfattar som ”bruks”.

Numera är bruksprov mer att betrakta som en tävlingsform men namnet prov anger att det egentligen handlar om att pröva våra hundars arbetsförmåga över en hel dag i gott samarbete med sin förare. Under dagen ska hunden både spåra, köra budföring eller uppletande beroende på nivå samt ett lydnadsprogram med vissa specifika moment som kryp, framförgående, tung apport (3 eller 4 kg) samt ljudgivning. Att hunden måste tas ut ur bilen vid flera tillfällen för att genomföra olika moment, testar hundens förmåga att hålla ihop och ladda om.

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/prov-och-tavlingsgrenar/bruksprov/

IGP innehåller flera olika provformer, bland annat IGP-prov (spår, lydnad, skydd) och BSL (spår, lydnad). För de grenar som innehåller skyddsarbete får endast brukshundraser delta. Övriga provformer inom IGP är öppna för alla registrerade hundar.

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/prov-och-tavlingsgrenar/igp/

Dragprov är också en gren som räknas som rasspecifik för brukshundarna. Drag är en provform som SBK delvis ansvarar för tillsammans med Svenska Draghundsportförbundet.

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/prov-och-tavlingsgrenar/draghund/

Kroppsvallande raser
Bland bruksraserna är det flera som får delta vid Svenska Kroppsvallarnas prov, bland annat collie.

Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) ansvarar för vallanlagstest (NHAT) som SCK nu är certifirerad arrangör av, samt för vallarbetsprov (HWT).
(Detta ska inte förväxlas med Svenska Vallhundklubbens vallhundsprov, som kanske främst riktar sig till border collie och working kelpie.)

Du kan läsa mer om vallning traditionell stil och provformer på SvKVs webb:
https://www.kroppsvallarna.se

Kroppsvallare
Gemensamt för de kroppsvallande raserna är att de är arbetande hundar. De har utvecklats för att vara människan till hjälp i djurhållning – av nötboskap, får, renar, ankor – under vitt skilda förutsättningar. Därför skiljer de sig utseendemässigt mycket från varandra.

Oftast arbetar kroppsvallare bäst bakom herden och de vallade djuren, där den med pendlande rörelser, och ett upprätt arbetssätt, driver djuren och håller dem i balans bakom herden. Kroppsvallare är energiska och mycket måna om att hålla ihop flocken.