Regelrevideringar 2022

SBK reviderar sin regelverk vart 5:e år och inför 2022 är processen igång.
Utskottet Prov och Tävling reviderar sina regelverk och har lagt ut remisser som vi som rasklubb skall svara på. Gäller regelverken för lydnad, Rallylydnad samt Bruksprov.
Vi har utsett kontaktpersoner som vardera hanterar ett regelverk med svar till styrelsen till i mitten av augusti.
Lydnad – Lisa Samuelsson, Rally – Marketta Mokko samt bruks – Klara Kristalova. Vill du vara med och bidra med synpunkter??
Gå in här på sidan och se vem du ska kontakta >>>>>>>>

Kommentarer är stängda.