Revidering RAS

Revidering RAS

Serie med zoom-möten gällande revideringsarbete av RAS inom SCK

Enligt styrelsens plan skulle Colliekonferensen i oktober vara startpunkten för RAS-revideringsarbetet som ska pågå under 2023, men då konferensen fick ställas in har vi beslutat att ändra arbetssättet.

Vi har valt att dela upp arbetet med revideringen utifrån fyra områden:
Mentalitet
Hälsa/exteriör
Genetisk variation/avelspopulation
Brukbarhet/arbetsegenskaper

Arbetssätt – zoom-möten

En första föreläsning för varje huvudområde kommer att genomföras via ett zoom-möte.

Diskussionsforum
Efter den första föreläsningen i varje område (mentalitet, hälsa/exteriör, genetisk variation, brukbarhet) kommer vi att erbjuda diskussionsforum, där alla medlemmar kan ställa frågor och diskutera ämnet utifrån just situationen i collierasen, vad som nu står i det gällande RAS-dokumentet 2018-2023, och om det utifrån fakta och kunskapsläge finns skäl att revidera texten på något sätt, lägga till eller ta bort något. 

Till ett sådant här diskussionsforum kommer de att bjudas in som deltog i den första föreläsningen i ämnet.

Tanken med detta är att skapa fler möjligheter till konstruktiva diskussioner eftersom vi har den första föreläsningen i varje ämne som en gemensam utgångspunkt (även om vi förstås kan tycka olika om en massa saker i föreläsningen).

Alla medlemmar har möjlighet att fortlöpande maila in kommentarer eller frågor gällande RAS till sekreterare@svenskacollieklubben.se, och dessa frågor och kommentarer kommer naturligtvis att beaktas i det fortsatta arbetet.