Rösta – nivå bruksprov för cert/championat

NYA KRAV FÖR CERT/CHAMPIONAT FRÅN 2022-01-01

Inom Svenska Brukshundklubben (SBK) tillika vår specialklubb, pågår ett arbete med att se över kraven för att ta CERT på utställning samt krav för att bli Svensk Utställningschampion. Det blir förändringar för de fåtal raser inom SBK som idag INTE har några krav för att ta CERT på utställning.
De nya kraven kommer att gälla från 2022-01-01.
Vi önskar ditt svar senast den onsdag 22 januari 2020.

Vi har gjort en enkel enkät som vi ber dig att fylla i där du kan ta ställning till vilken nivå för bruksprov som kraven ska ligga på. Det finns 5 nivåer att välja på, så det är inte så komplicerat. Denna enkät hanterar bara en av de arbetsmeriter (bruksprov) som kommer att gälla eller som redan gäller.

Länk till enkät där du kan svara >>

Du måste ange ditt namn och medlemsnummer så du behöver vara medlem i Svenska Collieklubben (SCK) för att kunna svara.
Det är ett fåtal personer som hanterar enkätsvaren och vi kommer att avpersonifiera era svar och namn/medlemsnummer sparas inte (GDPR).
Vi gör såhär för att man bara ska kunna svara en gång. Hittar vi dubbletter tas båda svaren bort.
Resultatet sammanfattas och kommer att delges här på hemsidan.

Via medlem online (SBK:s medlemsregister) så kommer klubbens medlemmar att få antingen ett mail med info och länk till enkäten eller om ni inte har registrerat någon e-postadress så kommer ett brev. Du måste dock svara digitalt men det går att svara via en smartphone eller platta.

Vi lägger även ut länken på SCK:s Facebook-sida. Det går lika bra att svara från vilken plattform du önskar.

Bakgrunden till att man ser över kraven handlar om att man kommer att ta bort godkänt Mentaltest för Championatet. Samtidigt har Förbundsstyrelsen beslutat att alla bruksraser ska ha krav på arbetsmeriter även för att kunna få CERT på utställning. Det är 5 raser av totalt 20 som idag inte har krav på arbetsmerit för att ta CERT. 4 av dessa har likt collie även godkänt mentaltest för Championat. För dessa raser har nu SBK lagt ett förslag på vilka arbetsmeriter som kan tänkas för CERT och för Championat.

Kommentarer är stängda.