SKK:s uppfödarutbildning startar 19 okt

Härmed erbjuder SCK 10 platser på SKK:s Uppfödarutbildning

Kursen hålls via SCK med Ewa Nielson som lärare.
Utbildningen är på totalt 10 gånger, 2,5 timme per gång, och kursen hålls digitalt via zoom.
Första tillfället är 19 oktober, därefter en gång i veckan till 11/1-2022.

Kostnad:
Medlemmar 1000 kr plus att ni ska köpa SKK:s Uppfödarbok.
Ej medlemmar: 1400 kr plus bok.

Anmälan:
Du anmäler till sekreterare@svenskacollieklubben.se

Först till kvarn gäller och så fort du fått meddelande om att du kommit med måste avgiften betalas, annars behåller du inte din plats. Du får besked om hur du betalar när du anmält dig.

Efter genomgången utbildning erhåller du ett diplom från SKK.

Välkomna att anmäla!

SKKs uppfödarutbildning på distans

Svenska Kennelklubben har tagit fram en uppfödarutbildning på distans. Utgångspunkten för utbildningen är SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform. Båda utbildningarna är framtagna utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik av Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och IngaLill Blixt. Distansutbildningar administreras centralt av SKK, i samarbete med Studiefrämjandet, då en av de stora fördelarna med distansutbildningar är att deltagarna i samma studiegrupp kan komma från olika delar av landet.

Vad är en distansutbildning?

För att gå en distansutbildning behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling. En distansutbildning finns tillgänglig dygnet runt och du kan studera när det passar dig bäst oberoende av var du befinner dig, inga fasta tider finns. Men det innebär också att du som deltagare skall kunna genomföra dina studier självständigt på egen hand. Inga fysiska träffar förekommer.

Utbildning i fyra delar

Distansutbildningen är en sammanhängande utbildning som består av fyra övergripande delar med följande ämnen; hunduppfödning, inför valpkullen, valpkullen är här, valparna flyttar. Dessa fyra delar är i sin tur indelade i flera avsnitt. Kursen sträcker sig över 22 veckor och sker helt på distans.

Självstudier och diskussionsforum

Varje del består av mellan tre till fem avsnitt. Kursen bygger på självstudier och aktivt deltagande i diskussionsforum. Varje del börjar med att du läser in den kurslitteratur som gäller för just den delen under en vecka. Sedan öppnas ett avsnitt varje eller varannan vecka. Under den veckan ska du göra inlämningsuppgifter, delta i diskussionsforum med mera. Tillsammans med övriga kursdeltagare läser och diskuterar du ämnen såsom att vara uppfödare, anatomi, utfodring, genetik, avelsmål, dräktighet, valpning, avtal, lagar, och mycket mer. Kursen är främst baserad på boken Hunduppfödning i teori och praktik,men ytterligare läsning tillkommer, såsom artiklar ur bland annat Hundsport special och broschyrer av olika slag.

Handledare som stöd

Man måste räkna med att avsätta tid för inläsning av böcker, artiklar mm som ingår i kursmaterialet. Utöver den tid man lägger ner på inläsning så är vår uppfattning att man behöver lägga ner cirka 2-5 timmar per vecka på de uppgifter som utbildningen innehåller. En handledare finns tillgänglig för att guida dig i kursen. Handledaren fungerar även som ett stöd vid eventuella frågor som uppstår under kursens gång. När utbildningen är slutförd och du blivit godkänd på de uppgifter som ingår kommer du att kunna ladda ner och skriva ut ett kursintyg över genomgången utbildning.

Få en djupare förståelse för avelsarbetet

Svenska Kennelklubben arrangerar, i samarbete med Studiefrämjandet, distansutbildningen för dig som vill lära dig mer om vad det innebär att föda upp rashundar. SKKs ambition är att stärka uppfödarnas möjligheter att få en djupare förståelse för avelsarbetet. För att lyckas med detta behöver uppfödaren både praktik och teori. Inga förkunskaper krävs, men tillgång till dator med internetuppkoppling. En distansutbildning finns tillgänglig dygnet runt och du kan studera när det passar dig bäst (inga fasta tider finns) oberoende av var du befinner dig. Men det innebär också att du som deltagare skall kunna genomföra dina studier självständigt på egen hand.


Kommentarer är stängda.