Släktskapsindex

Släktskapsindex publicerade

Förra veckan publicerades släktskapsindexen för kort- och långhårig collie, sammanställda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Till listorna för släktskapsindex finns även länk till den inspelade presentationen med Erling Strandberg (SLU) tillsammans med en kort sammanfattning av den samma.

SKKs uppfödarutbildning

Dags för ny uppfödarutbildning i höst!

Nu är det dags för ännu en uppfödarutbildning. Utbildningen är sammanhängande och består av fyra övergripande delar med följande ämnen: hunduppfödning, inför valpkullen, valpkullen är här, valparna flyttar.

Varje del innehåller flera avsnitt som bland annat tar upp vad det innebär att vara uppfödare, anatomi, utfodring, genetik, avelsmål, dräktighet, valpning, avtal, lagar och mycket mer.

Ny utbildning med start den 19 september 2023!

Utbildningen hålls digitalt via Zoom en gång i veckan under 10 veckor, där varje digitalt utbildningstillfälle varar 2,5 timme. Vid första utbildningstillfället kan handledaren och deltagarna gemensamt komma fram till vilken veckodag som passar bäst.

Handledare för utbildningen: Ewa Nielson
Antal deltagare: Max 10 deltagare
Kursavgift: Medlem i Svenska Collieklubben, 1 000 kr. Ej medlem, 1 400 kr

Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften utan införskaffas av varje deltagare innan utbildningens start.

Boken Hunduppfödning i teori och praktik kan köpas i SKK Shop på Mitt SKK (www.mittskk.se). Observera att det finns två upplagor av boken och att det är den andra upplagan, utgiven 2021, som sidhänvisning i utbildningen refererar till.

Anmälan
Är du intresserad av delta, skickar din anmälan till: sekreterare@svenskacollieklubben.se
Först till kvarn gäller. När du får meddelande om att du kommit med betalar du in avgiften, enligt anvisningar, för att behålla din plats.

Efter genomgången utbildning erhåller du ett kursintyg från SKK.

Målgrupp
Medlemmar i Svenska Collieklubben (i mån av plats inom hela SKK-organisationen) som vill lära sig mer om vad det innebär att föda upp rashundar. Ambitionen är också att stärka uppfödarens eller den blivande uppfödarens möjligheter att få en djupare förståelse för avelsarbetet. För att lyckas med detta behövs både praktik och teori.

Inga förkunskaper krävs. För att delta behöver du dator med en internetuppkoppling.

Varmt välkommen!