Uppfödarstatistik

Hälsostatistik för kennlar för åren 2014-2023

I filerna nedan kan du se hur stor andel av valparna för varje uppfödare som är höftledsröntgade, utfallet ögonlysta valpar med andel ua.

Halsostatistik-Kennlar-KH-senaste-10-aren.xlsx
Halsostatistik-Kennlar-LH-senaste-10-aren.xlsx

Kennelstatistik från SBK

SBK är Collieklubbens specialklubb och de tar årligen fram listor med kennelstatistik för varje bruksras.

Ida, 10 m SCK

Listorna nedan innehåller statistik över andelen höftledsröntgade respektive mentalbeskrivna avkommor under åren 2009-2018.

Uppfödarstatistik Collie kh och lh_2009-2018.pdf

Listorna är sorterade per ras och i bokstavsordning.

Länk till sida på SBK:s hemsida där du hittar statistik och rapporter >>

Information alla registrerade kullar

Ny statistik finner du under Köpa Collie

En sammanställning av kullar som registrerats under ett kalenderår för åren 2019, 2020 samt 2021. Den hör statistiken sammanställs av klubbens egen statistikansvarig.
Här framgår det hur många valpar det blev i kullen samt status för föräldradjuren vid parning gällande Mentalindex för N/O samt SKOTT, för långhåren även HD-index, föräldrars HD-grad samt huruvida föräldradjuren var omlysta samt exteriört bedömda.
Detta är alla rekommendationer enligt RAS för collie.

Kullar för KH födda 2019 >>
Kullar för LH födda 2019 >>
Alla kullar 2020 båda hårlagen >>
Alla kullar 2021 båda hårlagen >>