Uppföljning RAS för 2023

Nu hittar du den kortsiktiga uppföljningen under 2023 för korthårig collie samt långhårig collie.
Du hittar även måluppfyllelse utfall 2023 för åren 20123-2022.

Kommentarer är stängda.