Uppföljning RAS – första halvåret 2023

Uppföljning RAS – första halvåret 2023

RAS är en förkortning för Raspecifika avelsstrategier vilket i princip är samma sak som avelspolicy.

Nu hittar du uppföljning av avelspolicyn (RAS) för första halvåret.
Här ligger även måluppfyllelsen för det som enligt RAS ska följas upp; HD, omlysning, MH, MT, Utställning/Exteriörbeskrivning samt Bruksprov.
https://svenskacollieklubben.se/avel/uppfoljning-ras >>

Vi har även uppdaterat avelsstatistiken samt Kennelstatistik.

Under Avelsstatistik hittar du nya filer.
https://svenskacollieklubben.se/avelsstatistik >>

Under Uppfödarstatistik hittar du även här nya kennelstatistik.
https://svenskacollieklubben.se/uppfodarstatistik >>

Kommentarer är stängda.