Vad är Mentalindex?

Collie har som första ras MENTALINDEX (MI)

Som första ras har SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och SKK tillsammans med SCK tagit fram ett Mentalindex för hund – nämligen collie. Sedan 2012 redovisas Mentalindex för alla kort- och långhåriga collies som har gått ett MH. Det finns 5 olika mentalindex; Nyfikenhet/Orädsla, Socialitet, Lek, Jakt och Skott.

Alla collie som har genomfört MH kommer att få Mentalindex.
Uppdateringen av Mentalindex sker för närvarande ca 3 gånger per år, varför det tar ett tag efter att du gått MH med din hund innan du hittar den i listorna.
På fliken AVEL hittar du alla listor med mentalindex >>

Syftet med mentalindex är att skapa verktyg som gör det enklare för uppfödarna att föda upp hundar med god mentalitet.
Det blir också enklare för valpköpare att finna de valpar som kommer att utvecklas till de vuxna hundar de söker.

Genom att många hundar i en familj (kullsyskon, föräldrarnas kullsyskon osv) går på MH så kan forskarna via en matematisk metod väga samman all denna data och därmed få fram ett index. Index finns även för höftleder (HD-index) men när det gäller mentalitet så behöver man flera olika index för att spegla olika egenskaper.
Här kan du läsa mer om mentalindex >>

Det finns 5 olika mentalindex:

  • Nyfikenhet/Orädsla (N/O)
  • Socialitet (SOC)
  • Lek (LEK)
  • Jakt (JAKT)
  • Skott (SKOTT)  

Ett index på 100 visar att hunden kommer att nedärva sig ungefär som medelcollien. Är indexet större än 100 så kommer den hunden att nedärva mer av den egenskapen än den med index 100, och tvärt om när indexet är lägre än 100.

En hund som har 110 på Lek kommer att nedärva mer lek till sina avkommor än en hund som har 90 i Lek.
En hund som har 92 på Skott nedärver fler som kan utveckla skotträdsla än en hund med 108 i index.

Det beror helt enkelt på att om det finns fler hundar i en släkt som gärna leker så kommer även fler av deras avkommor också gör det.

Diagrammet nedan visar hur väl kullarna följer rekommendationen enligt avelsstrategierna för collie där mentalindex för N/O (Nyfikenhet/Orädsla) bör liggar över 100.