Valberedningen behöver förslag på personer

På SBK:s kongress 2019 klubbades det igenom reviderade stadgar med en ny valordning. Läs mer om hur valberedningen jobbar…
https://svenskacollieklubben.se/om-klubben/valberedning/

Valberedningen behöver nu förslag på personer

Därför ber valberedningen om förslag på personer till 3 poster.

Kontakta valberedningen på : valberedning@svenskacollieklubben.se
Sammankallande: Jenny Jonsson
Ledamöter: Wanda Forsberg och Kristina Åhlfeldt

Kommentarer är stängda.