Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2020-06-17 >>

Här kommer du till sidan med kallelse och alla handlingar inför klubbens förenklade digitala årsmöte 30/6-2/7 >> https://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/kallelse-handlingar/

Alla medlemmar per den 30 maj 2020 ska ha fått kallelsen med mejl eller om ni inte angivit någon e-post i medlemssystemet, har du fått ett brev.

Kommentarer är stängda.