Valpkullar

Rekommendationer för avelsdjur enligt RAS.IMG_0054_kompr
För valpkullarna här på hemsidan redovisas följande data:
valp@svenskacollieklubben.se

HÄLSA
Höfter: HD A, B eller C (senaste resultatet gäller enl. SKK:s anvisningar). HD-index för föräldradjuren samt den kommande kullen. Collieklubben rekommenderar att kullens skattade index för HD (tikens index + hanens index/2) ska ligga på 100 eller över.

Armbågar: Om det finns resultat (inget krav) så redovisas detta som ED (xx). Avelsdjur skall inte ha konstaterad ED grad 1 eller sämre.

Ögon: Officiellt resultat för ögonspegling, både valp och efter 1 års ålder (sämsta resultatet gäller enl. SKK:s anvisningar).
Alla collies skall ögonspeglas som valp och avelsdjur skall omspeglas efter 12 månaders ålder. Diagnoser som colombom, näthinneavlossning eller blödning i ögat skall inte användas i avel.

Inavelsgrad: för kullen.

sota valpbus_kompr

EXTERIÖR
Bästa resultat från utställning och/eller exteriörbeskrivning.

MENTALITET
Avelsdjur skall ha genomfört MH-beskrivning (Mentalbeskrivning Hund). För hundar födda efter 2016-01-01 gäller att hunden ska ha kryss i alla rutor på MH, dvs ha genomgått alla moment, för att få användas i avel. Collieklubben avråder från att hundar födda innan detta datum med brutet MH används i avel. Har hunden ett avbrutet MH kommer den inte att få ett fullständigt Mentalindex för alla egenskaper. Alla hundägare har möjlighet att själva avbryta sin hunds MH, om man känner att hunden inte är sig själv. Man får då möjlighet att göra om beskrivningen vid ett senare tillfälle. Under de senaste 10-15 åren har avelsredskapen utvecklats till att bli riktigt goda. Mentalindex är ett avelsredskap som vilar på vetenskaplig grund och som är till mycket god hjälp vid bedömning om hundens mentala status. För närvarande finns Mentalindex bara för långhårig collie.

Mentalindex (MI): Mentalindex ligger till grund för urval av avelsdjur. Avelsvärden skattas för de fyra så kallade sammanvägda personlighetsegenskaper som definierats från olika delmoment i MH. De fyra egenskaperna är Socialitet, Nyfikenhet/Orädsla, Lekfullhet och Jakt-intresse. Man också har tagit fram ett avelsvärde för momentet Skott. För collie är det främst två egenskaper som behöver förbättras; Nyfikenhet/Orädsla och Skott. Collieklubben rekommenderar att kullens skattade index för nyfikenhet/orädsla (tikens index + hanens index/2) ska ligga på 100 eller över.

Valpar i kullar som får ett skattat index över 100 ärver mer av egenskapen medan valpar i kullar som har index under 100 förväntas nedärva mindre av egenskapen. Alla listor över MI för långhårig och korthårig collie återfinns på hemsidan under Mentalindex.

REDOVISAS FÖR KULLARNA:
Då båda föräldrarna har MENTALINDEX:
Kullens skattade Mentalindex redovisas i tabellform för egenskaperna där de viktigaste egenskaperna är de två första:
– Nyfikenhet/Orädsla (N/O)
– Skott
– Socialitet (SOC)
– Lek
– Jakt
MIexempel

Då båda eller en av föräldrarna saknar MENTALINDEX:
För avelsdjur utan Mentalindex bör avelsdjuren ha genomgången MH med följande resultat (enligt RAS):
Kontakt moment 1a, b och c; ej kryss i ruta 1
Kvarstående rädsla moment 6d & 7c; ej kryss i ruta 5
Skott moment 10; ej kryss i ruta 5
eller så kan hunden ha godkänt mentaltest (MT).
Länk till MH-protokollet med beskrivning av de olika momenten >>MHexempelÄr en förälder en import så anges detta. Har hunden ett brutet MH anges detta samt var i banan som hunden bröt.

ARBETSMERITER
Alla officiella arbetsmeriter; t ex i lydnad, bruks, rally, agility o.s.v

HÄR HITTAR DU AKTUELLA KULLAR:
Korthårig Collie
Långhårig Collie