Vi har stängt enkäten

Vi har till dags datum registrerat 147 svar och kommer snarast att sammanställa svaren och delge här på hemsidan.

Under tiden enkäten har varit öppen har vi fått ett par synpunkter på att vi enbart har frågat om bruksprov samt att det inte finns något alternativ ”Utan meriter”.

Därför vill vi nu passa på och påminna om det beslut som SBK:s Förbundsstyrelse (FS) fattade i augusti 2018:
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022.

Länk till SBK där ni kan läsa mer om beslutet samt bakgrunden till att FS fattade detta beslut. https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/11/krav-pa-arbetsmerit-for-utstallningscertifikat-och-championat-2022/

Enligt SKK är grundprincipen för vad som kan räknas som arbetsmerit följande: ”Grundprincipen för provmerit för bruksklass och SE UCh, endast rasspecifika arbetsprov för respektive ras kan vara meriterande. ”

SBK uppmanas av SKK att inför kommande regelrevidering noggrant se över vad som utifrån nomenklatur i detta sammanhang kan hänskjutas till att vara rasspecifikt arbetsprov i dess rätta bemärkelse.
För bruksraserna finns det därmed bara vissa prov och tävlingar som kan kvala in och här ingår då inte lydnad, rally, viltspår, agility m.fl.
Inte heller Mentaltest kan anses vara en arbetsmerit.

Vilka prov och tävlingar kan då räknas som arbetsmerit?
Idag är det följande:
Bruksprov – 4 nivåer från appell klass till elit.
IGP (f.d. IPO) – 3 nivåer I-III.
BSL vilket är IPG men utan skyddsdelen dvs. lydnad plus spår – 3 nivåer. IPO-R (Internationell räddningshund i sök)
IGP-FH (Internationellt spårhundsprov)
Vallhundsprov (SVAK)
Draghundsprov

För varje gren som räknas upp fungerar det så att för certifikat krävs generellt en lägre nivå än för Championatet.

Avel och hälsa hos SBK, som hanterar den här regelverket för bruksrasernas del, har listat ytterligare några prov som skulle kunna vara aktuella:
Det nya vallhundsprovet för kroppsvallare (t.ex. collie), Specialsök när det blir officiellt, Mondioring samt att det pågår samtal för att åter kunna få räkna Tjänstehundscert som merit.

För collie så är bruksproven det vanligaste sättet att meritera sig men det nya vallhundsprovet för kroppsvallare är väldigt intressant. Även BSL passar vår ras och varför inte draghundsprov.

Det är viktigt att arbetande raser har någon form av krav på arbetsmerit för utställningsmeriteringar för annars kommer rasen att förlora sin arbetsvilja och rasen förändras. Syftet måste vara att bevara våra bruksraser och inte låta dem bli raser helt utan drivande egenskaper, dvs något som driver dem framåt, som gör att vår ras gillar att spåra, valla, springa, söka osv. Alla bruksraser har inte samma roll då inte alla t.ex passar som polishundar men alla bruksraser har en historik som arbetande ras av olika sort och i olika omfattning.

Kommentarer är stängda.