MI-Listor

LISTOR FÖR ENSKILDA EGENSKAPER: Maj 2017IDA_4223
INDEX NYFIKENHET/ORÄDSLA (N/O):
LH + KH (pdf) LH + KH (excel)
INDEX SOCIALITET (SOC):
LH + KH (pdf) LH + KH (excel)
INDEX JAKTINTRESSE (JAKT):
LH + KH (pdf) LH + KH (excel)
INDEX LEKFULLHET (LEK):
LH + KH (pdf) LH + KH (excel)
INDEX SKOTT (SKOTT):
LH + KH (pdf) LH + KH (excel)

SAMMANLAGD LISTA: Juli 2018
Är en lista för Tikar och en för Hanar, där en hunds samtliga värden finns med.
Vardera listan är sorterad i alfabetisk ordning.
SAMMANLAGD LISTA TIKAR: KH (pdf) LH (pdf) 
SAMMANLAGD LISTA HANAR: KH (pdf) LH (pdf)

SAMMANLAGD LISTA MED MENTALINDEX OCH HÄLSOINFORMATION
Ett hjälpmedel för dig som uppfödare som letar lämplig partner till din tik/hane.
Det finns en lista per hårlag som innehåller alla individer av båda könen som har ett Mentalindex båda könen per hårlag. All hälsodata är hämtad från Lathunden och du hittar nu info om HD, ED, senaste ögonresultat, antal valpar samt antal barnbarn, kön, födelsedatum samt färg i samma fil som Mentalindexen. Listorna är sorterade efter födelsedatum med de yngsta överst vilket medför att du snabbt kan skaffa dig en överblick över hela kullar då de individerna ligger samlade. T ex får du snabbt en bild av hur höftledsstatusen för hela kullar ser ut.

Den här Excelfilen hittar inte den perfekta partnern till din hund med den kan hjälpa dig att hitta en handfull kandidater. Dessa kandidater och deras familjebild bör du sedan studera närmare i SKK:s Hunddata.

Listorna är i Excel men är låsta av den anledningen att det är väldigt lått att ”röra om” i en lista om man inte behärskar Excel. Den som behärskar Excel vet hur man kommer runt låsningen. Du hittar både långhår och korthår i samma fil, dock på var sin flik.

SAMMANLAGDA LISTOR BÅDA KÖNEN MED HÄLSA OCH MI
MI och hälsa LH maj 2017

MI och hälsa KH maj 2017