Rapporter SBK

Rapporter SBK

Svenska Brukshundklubben (SBK) är vår specialklubb och de ansvarar för ett antal raser, bruksraserna, där collie är en av dem.

Här hittar du ett antal rapporter som SBK tar fram i syfte att erbjuda oss rasklubbar ett jämförande material.
Länk till SBK Avelsstatistik och Rapporter >>

Rapport utvärdering RAS för bruksraser registrerade 2009-2014
Den första sammanställningen var en rapport där en utvärdering gjordes 2015 för hundar registrerade under perioden 2009–2014. Denna rapport var mer utförlig med beskrivande texter kring varje del.

Uppföljning av RAS för bruksraserna för 3 olika tidsperioder
Utöver rasklubbarnas egna utvärderingar gör Svenska Brukshundklubben sammanställningar med uppföljning av RAS, tillsammans med en jämförelse för några av de vanligaste målen för de raser Brukshundklubben har avelsansvar för.

Finns för följande perioder:
Registrerade 2015-2019 (nyaste filen)
Registrerade 2011-2015
Registrerade 2010-2014