Priser att söka

FÖLJANDE PRISER FINNS ATT SÖKA PER KALENDERÅR
för att delas ut på nästkommande årsmöte

  • Plaketter (Korad/Champion och Tjänstehund)
  • Hederspriser
  • Vandringspriser
  • Trippeldiplom
  • Korningsdiplom (ansöks hos SBK)
  • Nytt för 2021 – diplom gk vallanlagstest (NHAT)

Gemensamt för dessa plaketter och priser är att du själv måste ansöka och
du måste vara medlem i SCK.
Resultaten ska erhållas under (1/1 – 31/12) året innan årsmötet.
Din ansökan ska vara skickas in under perioden 1 januari till den 15 februari samma år innan årsmötet, som alltid är i mars. Vid frågor kontakta Priskommittén – pris@svenskacollieklubben.se

Anmäler gör du via olika formulär som kommer att läggas ut här när det blir dags.

Här nedan hittar du information om vilka priser som finns att söka samt deras statuter.

Hedersplaketter:
Korningsplaketter: För collies som korats under året
Tjänstehundsplakett: För tjänstehund – bevakning eller räddning
Championplaketter: För alla svenska (SE UCH), nordiska (NORD UCH) och internationella utställningschampions (INT UCH)
samt champions inom alla officiella tävlingsgrenar (bruksprov, rally, viltspår m.fl.).

Korningsdiplom:
Korningsdiplom uppfödare: 10 korade hundar ur minst två kombinationer
Korningsdiplom avelstik: 5 korade avkommor ur minst två kombinationer
Korningsdiplom avelshane: 15 korade avkommor ur minst två kombinationer

Korningsdiplom söks hos SBK som konsulterar rasklubben och diplomen delas ut på årsmötet.
Här finns mer information om hur du söker:
http://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007/korningsdiplom/

Hederspriser och vandringspriser:
Läs igenom villkoren för respektive pris för att säkerställa att de är uppfyllda innan ni ansöker om priset. Ni får ett svarsmejl med bekräftelse att priskommittén mottagit er ansökan/ansökningar. Har ni ej fått detta mejl inom ett par dagar, kontakta då priskommittén; pris@svenskacollieklubben.se

Hederspriser med statuter:
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Agilityhund
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Appellhund
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Brukshund
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Lydnadshund
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Rallylydnadshund
SCK:s Hederspris till Årets Utställningshund, långhår
SCK:s Hederspris till Årets Utställningshund, korthår

Vandringspriser med statuter:
Årets Allround Collie
Årets Utställningscollie, Kennel Steadlyn
Årets Bästa Appellhund till minne av Kicki Anerland
Bästa Brukscollie, Kennel Folias
Superchampion Of The Year
Årets Allround Brukscollie

Trippeldiplom:
Collien som ras är oerhört mångsidig, och collies tävlar och tränar i alla möjliga typer av sporter: utställning, rallylydnad, agility, bruks, ja, listan kan göras lång. Svenska Collieklubben vill uppmärksamma och uppmuntra alla er som aktiverar era hundar inom olika typer av sporter. Vi hoppas också kunna uppmuntra fler collieägare att våga komma ut på tävlingsbanorna och pröva lyckan med sin colliekompis. I januari 2016 instiftades därför Trippeldiplomet. Idén är inspirerad av andra rasklubbars upplägg, och tanken med just vårt diplom är att uppmuntra collieägare att prova på att tävla flera olika sporter och därigenom aktivera sin hund på olika sätt. Ett fint diplom och ett uppmärksammande på Svenska Collieklubbens årsmöte, samt ett uppmärksammande på hemsidan, är ett roligt sätt att få visa upp sin hunds färdigheter!

För att kunna söka diplomet måste en del grundkrav vara uppfyllda:
– Ägaren ska vara medlem i SCK
– Ansökan om trippeldiplom som skickas ska ha uppnåtts senast året innan
– Meriter ska ha uppnåtts på tävlingar i Sverige
– En hund kan bara få trippeldiplomet en gång i sitt liv
– Hunden ska ha genomgått exteriörbeskrivning
– Hunden ska vara HD-röntgad
– Hunden ska ha gått MH
– Förutom grundkraven ska hunden ha kvalificerat sig genom att tävla och uppnå resultat i totalt tre olika grenar. Man kan kombinera resultat i vilka grenar som helst från nedanstående lista.

Regler för officiella renar:
Agility: hunden ska vara uppflyttad till klass II i agilityklass ELLER klass II i hoppklass
Bruksprov: hunden ska ha tävlat i appellklass och erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass
Freestyle: hunden ska vara uppflyttad till klass II
Heelwork to music: hunden ska vara uppflyttad till klass II
Lydnadsprov: hunden ska vara uppflyttad från lydnadsklass 1 eller startklass 1
Tjänstehund: godkänt tjänstehundsprov
Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov
Nosework: hunden ska vara uppflyttad från NW1
Rallylydnad: hunden ska vara uppflyttad till fortsättningsklass
Utställning: hunden ska ha uppnått Excellent på officiell utställning

Förutom dessa grenar kommer nya officiella grenar att läggas till vartefter.