Priser att söka

https://svenskacollieklubben.se/wp-content/uploads/2022/05/BastaBrukshund.doc

PRISER ATT SÖKA FÖR UTDELNING PÅ ÅRSMÖTET

På årsmötet 2022 kommer medlemmar kunna ansöka om alla priser inkl. Heders- och Vandringspriser.
För Vandringspriser och Hederspriser en utökad tävlingsperiod för både 2020 och 2021 pga. Corona samt att många tävlingar ställdes in under 2020.
Övriga priser är tävlingsperioden som vanligt det föregående året, dvs. 2021.

Följande priser kan ni ansöka om:

  • Plaketter (Korad, Champion samt Tjänstehund)
  • Trippeldiplom
  • Diplom för gk NHAT (vallanlagstest)
  • Korningsdiplom (ansöks via SBK)
  • SCK:s Hederspriser
  • Vandringspriser

Gemensamt för dessa plaketter och priser är att du själv måste ansöka och
du måste vara medlem i SCK. Det kostar inget att ansöka om priser.

Resultaten skall erhållas under (1/1 – 31/12) året innan årsmötet, för vissa två år. Din ansökan ska skickas in under perioden 1/1 – 15/2 samma år innan årsmötet, eller från när vi har öppnat för ansökan.

ANMÄLAN

Anmälan till Trippeldiplom:
Anmälan Trippeldiplom >>
Läs mer om kraven för Trippeldiplom längre ner på sidan.

Anmälan till NHAT:
Anmälan NHAT >>
Läs mer om vårt nya diplom längre ner på sidan.

Anmälan plaketter:
Ni som med Korad/Champions var med i Handboken 2021 behöver inte ansöka om plakett igen. För ni som inte var med i Handboken men som vill ansöka nu, använd nedan länk.
Anmälan plakett Korad, Champion samt Tjänstehundscert >>

Anmälan SCK:s Hederspriser och Vandringspriser:
Anmälan_Vandringspriser>>
För varje pris finns statuter som beskriver vilka resultat som priset avser.
Statuterna ligger längre ner här på sidan.

Ansökan till Superchampion of the Year: maila till pris@svenskacollieklubben.se

Anmälan SCK:s Hederspriser ansöker du genom att maila till pris@svenskacollieklubben.se

Vid frågor kontakta Priskommittén – pris@svenskacollieklubben.se

Här nedan hittar du information om vilka priser som finns att söka samt deras statuter.

Hedersplaketter:
Korningsplaketter: För collies som korats under året
Tjänstehundsplakett: För tjänstehund – bevakning eller räddning
Championplaketter: För alla svenska (SE UCH), nordiska (NORD UCH) och internationella utställningschampions (INT UCH) samt champions inom alla officiella tävlingsgrenar (bruksprov, rally, viltspår m.fl.).

Korningsdiplom:
Korningsdiplom uppfödare: 10 korade hundar ur minst två kombinationer
Korningsdiplom avelstik: 5 korade avkommor ur minst två kombinationer
Korningsdiplom avelshane: 15 korade avkommor ur minst två kombinationer

Korningsdiplom söks hos SBK som konsulterar rasklubben och diplomen delas ut på årsmötet.
Här finns mer information om hur du söker:
http://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007/korningsdiplom/

Hederspriser och vandringspriser:
Läs igenom villkoren för respektive pris för att säkerställa att de är uppfyllda innan ni ansöker om priset. Vid frågor kontakta priskommittén; pris@svenskacollieklubben.se

Hederspriser med statuter:
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Agilityhund
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Appellhund
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Brukshund
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Lydnadshund
SCK:s Hederspris till Årets Bästa Rallylydnadshund
SCK:s Hederspris till Årets Utställningshund, långhår
SCK:s Hederspris till Årets Utställningshund, korthår

Vandringspriser med statuter:
Årets Allround Collie
Årets Utställningscollie, Kennel Steadlyn
Årets Bästa Appellhund till minne av Kicki Anerland
Bästa Brukscollie, Kennel Folias
Superchampion Of The Year
Årets Allround Brukscollie

Diplom NHAT:
Collie är numera en ras som kan erhålla en officiell merit från vallanlagstest.
På årsmötet 2020 kan ni ansöka om ett diplom för godkänt vallanlagstest.
Vid första årets utdelning så kan alla som har erhållit gk NHAT ansöka om diplomet. Därefter ska ansökan skickas in när meriten har uppnåtts året innan.

Trippeldiplom:
Collien som ras är oerhört mångsidig, och collies tävlar och tränar i alla möjliga typer av sporter: utställning, rallylydnad, agility, bruks, ja, listan kan göras lång. Svenska Collieklubben vill uppmärksamma och uppmuntra alla er som aktiverar era hundar inom olika typer av sporter. Vi hoppas också kunna uppmuntra fler collieägare att våga komma ut på tävlingsbanorna och pröva lyckan med sin colliekompis. I januari 2016 instiftades därför Trippeldiplomet. Idén är inspirerad av andra rasklubbars upplägg, och tanken med just vårt diplom är att uppmuntra collieägare att prova på att tävla flera olika sporter och därigenom aktivera sin hund på olika sätt. Ett fint diplom och ett uppmärksammande på Svenska Collieklubbens årsmöte, samt ett uppmärksammande på hemsidan, är ett roligt sätt att få visa upp sin hunds färdigheter!

För att kunna söka diplomet måste en del grundkrav vara uppfyllda:
– Ägaren ska vara medlem i SCK
– Ansökan om trippeldiplom som skickas ska ha uppnåtts senast året innan
– Meriter ska ha uppnåtts på tävlingar i Sverige
– En hund kan bara få trippeldiplomet en gång i sitt liv
– Hunden ska ha genomgått exteriörbeskrivning
– Hunden ska vara HD-röntgad
– Hunden ska ha gått MH
– Förutom grundkraven ska hunden ha kvalificerat sig genom att tävla och uppnå resultat i totalt tre olika officiella grenar. Man kan kombinera resultat i vilka grenar som helst från nedanstående lista.

Regler för officiella grenar (reviderad i november 2020):
Agility: hunden ska fått minst 1 pinne i klass I i agilityklass ELLER klass I i hoppklass (rev. 2020)
Bruksprov: hunden ska ha tävlat i appellklass och erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass
Freestyle: hunden ska vara uppflyttad till klass II
Heelwork to music: hunden ska vara uppflyttad till klass II
Lydnadsprov: hunden ska vara uppflyttad från lydnadsklass 1 eller startklass 1
Tjänstehund: godkänt tjänstehundsprov
Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov
Nosework: hunden ska ha minst 1 diplom NW1 (rev. 2020)
Rallylydnad: hunden ska vara uppflyttad till fortsättningsklass
Utställning: hunden ska ha uppnått Excellent på officiell utställning
Vallning: hund ska ha godkänt vallanlagstest (NHAT) (Nytt från 2020)

Förutom dessa grenar kommer nya officiella grenar att läggas till vartefter.
(Vallning har lagts till i nov-2020)