Avel

Under denna flik hittar ni information om hälsa, exteriör och mentalitet som är intressant för våra uppfödare men även för de som är intresserade av statistik i olika form. Vi håller som bäst på att under sommaren uppdatera och se över hemsidan.
Avelskommitten

kvartals statistik 2018-09-30

Ida, 10 m SCK