Arbetsgrupper och kommittéer

AG och kommittéer för perioden 2022-2023

Styrelsen har nu uppdaterat vilka Arbetsgrupper och Kommittéer som vi tror kan bidra till att nå målen som erhållits på årsmötet i mars 2022.

Projekt samarbete med SBK 2021-2026

Då SBK under 2018 tog tillbaka avelsansvaret så har inte SCK hela ansvaret och vi som rasklubb har valt att inte ha en avelskommitté. Collieutredningen har pekat ut en riktning som vi ska jobba enligt tillsammans med SBK.
Styrelsen har valt att skapa ett projekt med samma 5-åriga tidplan som Collieutredningen har föreslagit.

Redaktion Colliebladet: Redaktör är Erika Jonsson, övriga är Jan Klerung, Kerstin Nilsson samt Tarja Heida.
ALL KONTAKT MED REDAKTIONEN: colliebladet@sekreterare.se

Arbetssätt

Alla kommittéer och arbetsgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom de inte har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut. De lokala aktivitetsområdena har en egen styrelse och ett eget konto som de förfogar över men då de inte är egna juridiska personer så sorterar även de in under den centrala styrelsen.

Kommittéer

LA-kommittéen
Sammankallande är Anja Rydén Gramner och varje Lokalt Aktivitetsområde (LA) har en deltagare. Ger ut LA-Nytt.

SM-kommittén
Kontakt i styrelsen är Margaretha Carlsson, övriga är Mia Pettersson, Gunilla Nygren, Monica Johansson samt Bettan Bauer.

Priskommittén
Kontakt i styrelsen är Mia Pettersson samt Liselotte Suoraniemi.

Kommitté för sociala media
Kontakt i styrelsen är Jenny Johansson, övriga är Margaretha Carlsson, Gunilla Andersson samt Kirsten Wretstrand. Syftet är att smal information, svara på frågor och hantera SCK:s Facebook- och Instagram-kanaler.

Arbetsgrupper (AG)

AG Vallning: Kontakt i styrelsen är Petra Sand, övriga är Kristina Åhlfeldt.
Bokar både vallningshelger samt NHAT (Vallanlagstest).

AG Mentalitet: Kontakt i styrelsen är Margaretha Carlsson, övriga är Kerstin Persson.
Syftet är att fokusera på utbildningar inom mentalitet, att via LA bistå med kontakter för personer som vill utbilda sig till figurant.
Kontakt sker via: mentalitet@svenskacollieklubben.se
Har du frågor om MH och om hur man anmäler sig till MH: mejla till mh@sekreterare.se

AG Statistik: Kontakt styrelsen är Kirsten Wretstrand.
Statistikansvarig är Anita Braxenholm. Jan Klerung gör speedometrarna för HD och MH.
Lena Ögren håller kontakten med Katja Nilsson på SLU gällande uppdatering av MI-listor.

AG Hemsidan: Kontakt styrelsen är Liselott Olsson Fäldt.
Övriga Kirsten Wretstrand, Anja Rydén Gramner, Erika Jonsson samt Gunilla Andersson. Ansvarig utgivare hemsidan: Kirsten Wretstrand
Aktiviteter anmäls via: kalendersck@svenskacollieklubben.se
Liselott Olsson Fäldt: webmaster@svenskacollieklubben.se