Arbetsgrupper och kommittéer

AG och kommittéer för perioden 2021-2022

Nytt år ny styrelse. Vi återkommer med en uppdaterad lista över kommittéer och arbetsgrupper.

Styrelsen har utifrån målen som erhållit på årsmötet i mars 2021 valt att jobba med följande arbetsgrupper samt mer omfattande och långsiktiga kommittéer.
För tillfället ligger avelsansvaret just nu hos SBK, i avvaktan på beslut i Collieutredningen av CS, varför vi nu inte har något behov av en Avelskommitté.

Många av de mer praktiska delarna ligger numera i olika arbetsgrupper.

Kommittéer

LA-kommittéen
Sammankallande är Anja Rydén Gramner och varje Lokalt Aktivitetsområde (LA) har en deltagare.

SM- och Utställningskommittén
Kontakt i styrelsen är Monica Johansson, övriga är Mia Pettersson, Gunilla Nygren, Meta Carlsson samt Bettan Bauer.

Priskommittén
Kontakt i styrelsen är Monica Johansson, övriga är Ingela Pettersson och Stina Johansson.

Informationskommittéen
Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, sammankallande är Margaretha Carlsson, övrig bemanning är under arbete.

Arbetsgrupper (AG)

AG Utskick: Kontakt i styrelsen är Lena Ögren, övriga är Helen Eimar och Kirsten Wretstrand.

AG Uppfödare: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga är Stina Johansson och Helen Eimar.

AG Vallning: Kontakt i styrelsen är Anja Rydén Gramner, övriga Bodil Carlsson och Kristina Åhlfeldt.

AG Utbilda MH-figuranter: Kontakt i styrelsen är Monika Johansson, övriga Elisabeth Bauer.

AG Uppfödar-MH: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga Elisabeth Pettersson, Marie-Louise Muhr.

AG Statistik: Kontakt styrelsen är Kirsten Wretstrand.
Statistikansvarig är Anita Braxenholm. Jan Klerung gör speedometrarna för HD och MH.
Lena Ögren håller kontakten med Katja Nilsson på SLU gällande uppdatering av MI-listor.

AG Hemsidan: Kontakt styrelsen är Anja Rydén-Gramner.
Övriga Kirsten Wretstrand, Stina Johansson och Emma Hult.
Teknisk support: Angelika Eklund.
Kirsten Wretstrand: webmaster@svenskacollieklubben.se

Arbetssätt

Alla kommittéer och arbetsgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom de inte har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut. De lokala aktivitetsområdena har en egen styrelse och ett eget konto som de förfogar över men då de inte är egna juridiska personer så sorterar även de in under den centrala styrelsen.

Övriga ansvariga

ARKIVANSVARIG
Lena Ögren  lenaogren1(a)gmail.com

  • Ansvarar för arkivering av klubbens handlingar.
  • Är behjälplig vid sökning av arkiverade dokument.

Styrelsen har numera alla sina dokument lagrat digitalt via reduca.se.
Inskanning av gamla dokument med historiskt värde kommer att skannas in och samlas digitalt i reduca.se.