Arbetsgrupper och kommittéer

För perioden 2020-2021

Vi har gjort en omorganisation av SCK gällande måluppfyllelsen från årsmötet, och har därför valt att jobba mer i arbetsgrupper (löpande) och projekt (avslutas när arbetet är färdigt) istället för olika mer omfattande kommittéer. Några kommittéer har vi dock kvar…
För tillfället ligger avelsansvaret just nu hos SBK, i avvaktan på beslut i Collieutredningen av CS, varför vi nu inte har något behov av en Avelskommitté.

Kommittéer

LA-kommittéen
Sammankallande är Emma Hult, varje Lokalt Aktivitetsområde (LA) har en deltagare.

SM- och Utställningskommittén
Kontakt i styrelsen är Monica Johansson, övriga är Mia Pettersson, Gunilla Nygren, Meta Carlsson samt Bettan Bauer.

Priskommittéen
Kontakt i styrelsen är Monica Johansson, övriga är Ingela Pettersson och Stina Johansson.

Arbetsgrupper (AG)

AG Utskick: Kontakt i styrelsen är Lena Ögren, övriga är Helen Eimar och Kirsten Wretstrand.

AG Uppfödare: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga är Stina Johansson och Helen Eimar.

AG Fler till MH: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga Annika Lekman, Elisabeth Bauer och Lena Ögren.

AG Vallning: Kontakt i styrelsen är Anja Rydén Gramner, övriga Bodil Carlsson och Kristina Åhlfeldt.

AG Utbilda MH-figuranter: Kontakt i styrelsen är Monika Johansson, övriga Elisabeth Bauer.

AG Uppfödar-MH: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga Elisabeth Pettersson, Marie-Louise Muhr.

AG Statistik: Kontakt styrelsen är Kirsten Wretstrand.
Statistikansvarig är Anita Braxenholm. Jan Klerung gör speedometrarna för HD och MH.
Lena Ögren håller kontakten med Katja Nilsson på SLU gällande uppdatering av MI-listor.

AG Hemsidan: Kontakt styrelsen är Anja Rydén-Gramner.
Övriga Kenneth Niklasson, Stina Johansson och Emma Hult.
Teknisk support: Angelika Eklund.

Kirsten Wretstrand: webmaster@svenskacollieklubben.se

Arbetssätt

Alla kommittéer och arbetsgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom de inte har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut. De lokala aktivitetsområdena har en egen styrelse och ett eget konto som de förfogar över.

Övriga ansvariga

ARKIVANSVARIG
Lena Ögren  lenaogren1(a)gmail.com

  • Ansvarar för arkivering av klubbens handlingar.
  • Är behjälplig vid sökning av arkiverade dokument.