Utvärdering avelsdjur

Både tikar och hanar skall efter ett visst antal kullar/valpar utvärderas

Enligt RAS 2018-2023 anges följande:

SCK:s rekommendationer för tikarbland mosssa
”Tik bör utvärderas senast efter sin andra kull eller senast efter åtta avkommer, det först inträffade gäller. Detta innebär, att om första kullen innehåller minst åtta valpar, så bör utvärderingen ske redan då. Utvärderingen har sin nytta inte bara för tikens eventuella fortsatta avelsanvändning, utan även för hela hennes familjegrupp. Avkommor skall vara ögonspeglade som valpar. Det är önskvärt att de omspeglas efter 12 månaders ålder. Flertalet av avkommorna bör vara höftledsröntgade och mentalbeskrivna, samt exteriörbeskrivna eller officiellt utställda för att en så rättvis utvärdering som möjligt ska kunna göras.”

SCK:s rekommendationer för hanhundar OLYMPUS DIGITAL CAMERA
”Hanhund bör utvärderas senast efter 3-4 kullar eller efter minst 10 avkommor, det först inträffade gäller. För korthår är denna siffra 2 kullar eller 10 avkommor. Utvärderingen har sin nytta inte bara för hanens eventuella fortsatta avelsanvändning, utan även för hela hans familjegrupp. Avkommor skall vara ögonspeglade som valpar. Det är önskvärt att de omspeglas efter 12 månaders ålder. Flertalet av avkommorna bör vara höftledsröntgade och mentalbeskrivna, samt exteriörbeskrivna eller officiellt utställda för att en så rättvis utvärdering som möjligt ska kunna göras.”

Matadoravel bör undvikas
”Ingen hanhund bör användas mer i avel än att han sammanlagt, under sin livstid, lämnar maximalt det antal avkommor som motsvarar 10 % av rasens registreringssiffror under ett år. För närvarande (år 2020) är det cirka 33 avkommor och då kullstorleken i medeltal är fem valpar innebär det 6-7 kullar.
Korthåren har få registrerade (60–95 individer/år). Här är det mycket viktigt att inte låta enstaka hanhundar få för stort avelsutrymme.”