Hanhundar i avel

Hanhundar i avel

Svenska Collieklubben bedriver ett riktat arbete som syftar till att behålla den genetiska variationen inom collierasen. Ett led i detta är att se över hanhundsanvändningen och vilka hanhundar som har använts mycket i avel.

Styrelsen kommer skicka ut brev till hanhundsägare vars hanar har fått mer än 33 avkommor. Enligt rekommendationen i vår nuvarande RAS som sträcker sig från 2018 till 2023, ska en hanhund under sin livstid maximalt lämna 10 % av antalet valpar födda under ett år i Sverige. Lämpligt antal ligger för senaste 10-årsperioden på 33. Detta kan tyckas vara en låg gräns, men då måste man tänka på att en hanhunds avkommor i sin tur kan användas i avel, vilket gör att samma hanhund kan få ett stort avtryck i rasen på gott och ont. Alla raser lider av en stadigt minskande genetisk variation, och den genetiska variationen är mycket viktig för att collierasen ska hållas frisk och livsduglig. Att inte överanvända hanhundar, och att använda många olika hanar men låta varje hane få relativt få avkommor, är det mest effektiva sättet att bevara den genetiska variation som finns.

Vi i styrelsen vill med detta brev synliggöra problemet så att hanhundsägare blir mer medvetna och kan vara mycket restriktiv med att överanvända sin hane i avel. Helst bör man om möjligt undvika det helt om det inte innebär en mycket unik kombination av gener som är ovanlig i rasen idag.