Statistik SBK

Statistik SBK

Svenska Brukshundklubben (SBK) är vår specialklubb och de ansvarar för ett antal raser, bruksraserna, där collie är en av dem.

Här hittar du ett en hel del statistik som SBK tar fram i syfte att erbjuda oss rasklubbar ett underlag.
Länk till SBK Avelsstatistik och Rapporter >>

På SBK:s sida hittar du följande

Röntgen och MH statistik per uppfödare av bruksras
Här kan du få mer information om respektive uppfödare och hur stor andel av deras uppfödning som är undersökt.
Visar som hur många valpar (registrerade 2009-2018), hur många som är HD-röntgade, utfallet i form av andel med dysplasi (Grad C,D eller E) samt hur många som genomfört MH.

Länk till kennelstatistik för collie >>

Mental status per ras
Här hittar du MH-spindlar i pdf för alla bruksraser samt några ytterligare raser.

MH per ras och kennel
Här kan du ladda ner en excelfil för varje ras för att få ut information om MH-data per kennel för alla avkommor som genomfört MH.