CS beslut i Colliefrågan

CS BESLUT I COLLIEFRÅGAN

Måndag den 9/11 la SKK ut CS beslut i Colliefrågan på sin hemsida.

CS beslut innehåller inte många rader men desto fler frågor.
SCK har därför bett CS om förtydliganden av vad de menar, men vi har ännu inte fått något fullständigt svar på våra frågor. En del svar har dock kommit via SKK:s egen Facebook-sida och därefter även till styrelsen.

Här är de frågor och svar som Ulf Uddman lagt ut på SKK:s Facebook-sida:

Centralstyrelsen ställer sig bakom collieutredningens förslag utom vad gäller två delar:

1. Vi finner inte att centralstyrelsen idag kan besluta vad en kommande styrelse ska fatta för beslut. Det får avgöras utifrån hur utvecklingen ter sig av att rasens mentala status, i enlighet med utredningen, förändras.

2. Vi uppfattning är att med ett delegerat rasansvar innebär det ett ansvar för klubben att skapa sådana ekonomiska resurser att klubben kan uppfylla detta ansvar.


För att ytterligare förtydliga ovan svar så har Ulf Uddman skrivit följande:

1. Med kommande styrelse avses SKK:s styrelse i protokolltexten. Beslutsordningen inom SKK är den du beskriver rasklubb – Specialklubb – SKK. Det är SKK/CS önskan att frågor i huvudsak hanteras i ordningen medlemmar – rasklubb – specialklubb – SKK, men ibland så är det nödvändigt att det sker i en annan ordning.

2. SKK har delegerat rasansvaret till SBK som sedan har mandat att kunna delegera detta vidare till Collieklubben. Storleken på de kostnader som kommer uppstå beror vad som kan ske med ideella krafter och vad som måste köpas in externt. Hur en klubb väljer att använda sina pengar är ett beslut som varje klubb själv beslutar om.

Med vänlig hälsning

Ulf Uddman, VD
Svenska Kennelklubben

Förutom att man kan ha åsikter om hur information sprids från CS, SKK så anser vi fortfarande inte att det är tydligt vad CS menar.

Vi väntar på ytterligare svar på vår skrivelse och så kommer vi att tillsammans med SBK börja nysta i vad detta innebär och hur vi går vidare.

Fortsättning följer i Colliebladet samt att mer information efterhand kommer att läggas ut på hemsidan och Facebook.

/Styrelsen

Medlemsenkäten är stängd

MEDLEMSENKÄTEN ÄR STÄNGD

Enkäten låg ute från 1 november till torsdag 19 november.
Tack alla som svarat, både medlemmar och icke-medlemmar.
I Handboken ges en redovisning av er svar. Fritextsvaren överlämnas till LA, Colliebladet respektive styrelsen.

TACK!

Valberedningens förslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2021-2022

Nu har vi fått valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2021-2022.

Fram till senast den 15 december kan ni medlemmar lämna in ytterligare förslag på personer som ni vill nominera till en post i styrelsen.

Ni ska maila till sekreterare@svenskacollieklubben.se
Ange namn, kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer, samt till vilken post. En person kan bara nomineras till en post.

CS beslut i Colliefrågan

Efter att Svenska Collieklubben i november 2017 ansökte om ett hälsoprogram på collie gällande mentalitet, beslutade Centralstyrelsen i SKK (CS) att starta en utredning. Collieutredningen presenterade sin slutrapport i slutet av 2019 och nu 3 år senare, i november 2020 har CS fattat ett beslut i frågan.

Många är vi collieägare, uppfödare och medlemmar i Svenska Collieklubben som gått och väntat på detta beslut. Collieutredningen föreslår ett antal förslag till åtgärder som arbetsgruppen bedömer är befogade men också genomförbara.

Styrelsen för Collieklubben har inte fått någon förhandsinformation, varför vi inte fullt ut redan nu vill kommentera CS beslut.

Vi har dock snabbt läst igenom beslutet och CS förklaring men känner viss osäkerhet kring vad där faktiskt står. Vi tänker därför återkomma när vi har fått mer kött på benen.

/Styrelsen

Länk till SKK:s hemsida med CS beslut, publicerat 13:00 9 november >>

Medlemsenkät

VAD TYCKER NI MEDLEMMAR?

Såhär i Coronatider tänkte styrelsen passa på att göra en medlemsenkät. Frågorna går snabbt att svara på. Beroende på hur många som svarar snabbt är avsikten att redovisa en sammanställning av era svar i Handboken.

Frågorna handlar denna gången om medlemskap, hur många hundar ni har, vilka aktiviteter som intresserar er och hundarna, inom vilket län ni bor inom, vilka aktiviteter som ni skulle vilja klubben arrangerar samt lite andra frågor kopplade till klubben. Det finns ett par fritextfrågor också om ni vill framföra mer information.

Länk till enkäten >>>

Dina svar är anonyma, vi kan inte härleda svar till person och vi samlar inte in era e-postadresser.

/Styrelsen

Valberedningen behöver förslag på personer

På SBK:s kongress 2019 klubbades det igenom reviderade stadgar med en ny valordning. Läs mer om hur valberedningen jobbar…
http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/valberedning/

Valberedningen behöver nu förslag på personer

Därför ber valberedningen om förslag på personer till 3 poster.

Kontakta valberedningen på : valberedning@svenskacollieklubben.se
Sammankallande: Jenny Jonsson
Ledamöter: Wanda Forsberg och Kristina Åhlfeldt

Vill du hjälpa oss med hemsidan?

Vi behöver lite hjälp att fortsätta arbeta med hemsidan. Är du duktig på programmet WordPress eller i alla fall lite koll på det? Då vill vi gärna ha din hjälp. Dessutom skulle det vara toppen om du har layotat en hemsida tidigare. Hör av dig till styrelsen genom Emma Hult, ehult92@gmail.com.

Dags för HANDBOKEN 2020!

Nu är det hög tid att börja boka annonser och anmäla KORADE, CHAMPIONS samt ARBETSMERITER.

Klick vidare så får ni all tänkbar information.

Anmälan till KORADE, CHAMPIONS samt ARBETSMERITER
ska ske via länk.

Priserna har uppdaterats för KORADE, CHAMPIONS och ARBETSMERITER, då många har mer än ett Championat. Därför kommer en del kombinationer kosta 300 kr.

Gå in på sidan och kolla vad som gäller!