MT – Mentaltest

Collie är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den ska inte vara nervös eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och har lätt att umgås med andra hundar och djur.

MT – Mentaltest

Mentaltest är som namnet anger ett test, där man testar hur hunden agerar och hanterar olika situationer. Detta till skillnad från MH som är en beskrivning. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.

För att kunna anmäla till ett mentaltest måste hunden vara mellan 18 och 48 månader och hunden måste ha genomfört ett MH med kryss för alla rutor. Har hunden avbrutit sitt MH får den inte gå ett MT.

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar redan på 1940-talet. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007.

Under 2015 påbörjade SBK en revidering av MT2007 då man hade insett att MT2007 lägger för mycket tyngd på kampdelar och för lite på nerverna. MT2017 lanserades och har sedan 2017 funnits parallellt med MT2007 men är än så långe ett inofficiellt MT.
Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller inte godkänt.
Länken leder till SBK:s hemsida där du hittar regler & anvisningar för både MT2007 och MT2017 >>

Korning för brukshundraser

Momentet Överraskning.

Ursprungligen innehöll titeln korning godkänt resultat på tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag har man skiljt på kontrollerna, så veterinärkontrollen är en egen del medan godkänt mentaltest tillsammans med godkänd exteriörbeskrivning från 18 månader numera är grunden för korning.

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel (MT2007) och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad som registreras i Svenska Kennelklubbens hunddata.

Läs mer om exteriörbeskrivning under Exteriör >>

Korningsdiplom uppfödare

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor >>

Ansökningar av korningsdiplom hanteras av SBK men för collie delas ut på Svenska Collieklubbens årsmöte i mars månad.

Har din hund blivit korad kan du ansöka om plakett för utdelning på årsmötet. Läs mer här om ansökningar till årsmötet >>