Valberedning

Valberedning

Valberedningen ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt § 8-9 i stadgarna, samt val av ordförande för ordinarie årsmöte.

Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.

Valberedningens förslag till val ska överlämnas till rasklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för medlemmarna (§ 7 stadgarna).

En valberedning ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som skall ske vid årsmötet enligt stadgarna.

Sammankallande: 2020-2021
Jenny Jonsson,                    E-post: valberedning(at)svenskacollieklubben.se

Ledamöter:
Wanda Forsberg,                E-post: w.forsberg(at)telia.com
Kristina Åhlfeldt,                E-post: