Mentalitet

MH_spoken_avkladd
Mentalitet med spindel och rasprofil

Den statistik som finns för alla bruksraser gällande mentalitet grundar sig på resultat från Mentalbeskrivning Hund (MH).

MH är en testform som används för att för att få en bra bild av hundars mentalitet. Hunden får inga poäng utan enbart bedömningen ”Känd mental status”. MH kan genomföras på alla hundar som fyllt 12 månader. Det finns ingen maxålder men rekommendationen är att du gör MH mellan 12-18 månaders ålder.

Här kan du läsa mer om MH >>

Resultatet för alla collies som har genomfört ett MH (officiellt från 1997) redovisas i ett så kallat spindeldiagram. Vill du ha hjälp med att tolka ett spindeldiagram så läs här >>

Numreringen från 1a till 10 som syns runt ringen på diagrammen står för vilket delmoment som värdet på kurvan tillhör.
1a är Hantering med Hälsning och 10 är skottprovet.

Här kan du själv se vilka momenten på ett MH är >>