Mentalbeskrivningar och prov

Alla collie bör gå ett MH (Mentalbeskrivning Hund)

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Det är oerhört viktigt för utvecklingen av vår ras att så många collies som möjligt kommer till start på MH.

Collie är en av bruksraserna och då är Mentalbeskrivning Hund (MH) den beskrivning och för avelsdjuren är det obligatoriskt för att få registrera avkomma. Men det är även viktigt att så många collie som möjligt går ett MH.

I våra rasers Rasspecifika avelsstrategier (RAS) anges mål för att 60 % av alla colliehundar i varje årskull ska gå ett MH. Precis som att 60 % ska höftledsröntgas.

Vill du läsa mer om RAS – http://svenskacollieklubben.se/avelspolicy-ras-uppfoljning/
När du har gått ett MH med din hund så kommer den också att få Mentalindex.

Att du har gått ett MH med din collie medför flera bra saker:

  • Du som ägare får en ökad kunskap om din hund och hur den fungerar.
  • Uppfödare får hjälp med att utvärdera sin avel.
  • Rasklubben får möjlighet att se hur aveln utifrån mentala egenskaper förändras över tid.
  • Forskarna får mer material för sin forskning som kommer lära oss ännu mer om våra hundars mentala egenskaper.

Läs mer om Rasspecifika avelsstrategier (RAS) –  http://svenskacollieklubben.se/avelspolicy-ras-uppfoljning/