Arvbarhet och Ärftlighet

Arvbarhet och Ärftlighet

Ärftlighet är allt som rent biologiskt påverkas av gener, en del egenskaper styrs bara av arvet.

Exempel på ärftlighet är hur många ben man har, att vi har två ögon, att människan går upprätt på två ben och hundar går på alla fyra.

Andra egenskaper som styrs uteslutande av gener är pälsfärg, pälstyp samt ögonfärg.

Arvbarhet är inte ett biologiskt mått utan en matematiskt beräknat värde som anger vilka möjligheter vi har att avla för en viss egenskap.

Arvbarhet är ett statistiskt mått som beskriver hur stor andel av variationen i en viss egenskap som beror på genetiska skillnader mellan olika individer.

Arvbarheten blir då en andel mellan 0 och 1, eller uttryckt i procent mellan 0 och 100%

Det är inte bara gener som styr hur en hund blir, miljön påverkar också. Den påverkan som vår omgivning har kallas i avelssammanhang för miljöeffekter. En individs egenskaper är summan av arv och miljö. I avelsarbetet gäller det sedan att reda ut vilka individer som är bra på grund av sitt arv och inte för att de haft en gynnsam uppväxtmiljö eller fått bra träning.